5.1 5.2 5.3 5.4 | Økonomi og ledelse | Kapittel 5

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 6
 • 916
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: 5.1 5.2 5.3 5.4 | Økonomi og ledelse | Kapittel 5

Besvarelse av nedenstående oppgaver fra kapittel 5 i boken Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

5.1
5.2
5.3
5.4

Utdrag

5.1
a) Ved salg bare på hjemmemarkedet bør bedriften selge ca. 700 enheter (DEK/DEI)
b) Ved salg på begge markedene bør det totale tilbudet være ca. 790 enheter
c) Fordelingen mellom hjemme- og utemarkedet:
Ca. 610 enheter hjemme og resten, ca. 180 enheter, ute.

---

Avlesninger og beregninger:
a)
1 Vinningsoptimal mengde utgjør ca. 375 stk.; vinningsoptimal pris ca. kr 360
2 Ikke markert i diagrammet.
b) Maksimalt dekningsbidrag (vinningsoptimal VEK utgjør ca. kr 160):
kr (360 - 160) · 375 = kr 75 000
c) Ja, bedriften bør satse på salg til utlandet. Totaltilbudet bør være ca. 450 enheter fordelt med 250 hjemme og 200 ute.

---

5.3
Problem
Bør bedriften selge noe på det tyske markedet og hvor mye kan overskuddet eventuelt økes?
Alternativer
1 Fortsette å selge utelukkende på hjemmemarkedet
2 Selge både på hjemmemarkedet og det tyske markedet
Økonomiske konsekvenser
Vi bruker MARKED og gjengir en grafisk fremstilling (FTK = kr 116 000). Se neste side... Kjøp tilgang for å lese mer

5.1 5.2 5.3 5.4 | Økonomi og ledelse | Kapittel 5

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 16.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig mange bra oppgaver til dette kapittelet, --> god hjelp!
 • 22.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg veldig til prøven!
 • 09.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  tækker og bukker @@@@@