4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 | Økonomi og ledelse | Kapittel 4

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 20
 • 3226
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 | Økonomi og ledelse | Kapittel 4

Besvarelse av nedenstående oppgaver fra kapittel 4 i boken Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Utdrag

4.1
a) kr 500 • 100 = kr 50 000
b) kr 1 000 • 100 = kr 100 000
c) Ja, fordi inntektene øker mer enn kostnadene.
d) Nei, fordi kostnadene øker mer enn inntektene.
e) Den mengden som gir størst overskudd, ligger i intervallet 300 – 400 enheter.
f) kr 50 000 + kr 40 000 + kr 30 000 = kr 120 000
g) Samlet inntekt ved 200 enheter: kr 100 000 + 90 000 = kr 190 000
Prisen ved 200 enheter: kr 190 000 : 200 = kr 950

---

... Her har vi brukt modellen Marked. (For å finne prisen ved 100 enheter, må vi dele inntekten (16 000) med 100. Ved 200 enheter blir prisen 140, dvs. at prisnedgangen for hver 100 enheter er kr 20.)
a) Bedriften må legge sin produksjon/salg mellom ca. 145 og ca. 520 matter for å gå med overskudd
b) Vinningsoptimal mengde utgjør ca. 350 dørmatter. Vinningsoptimal pris og SEK leser vi av til henholdsvis kr 110 og kr 71. Størst mulig overskudd blir:
kr(110 - 71) · 350 = kr 13 650... Kjøp tilgang for å lese mer

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 | Økonomi og ledelse | Kapittel 4

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 25.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  100% lik fasiten vi fikk fra læreren, og som er skrevet av Fagbokforlaget. Ser ut som om noen har tatt en kopi :)
 • 08.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  var ikkje stort til hjelp. dårlig forklart og vist, ikkje alt frå kapittel 4 som er med
 • 19.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  foltt, lang og god besvarelse på allle oppgavene
 • 01.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget hjelpsom og nyttig fil.