2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 | Økonomi og ledelse | Kapittel 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 15
 • 2598
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 | Økonomi og ledelse | Kapittel 2

Besvarelse på oppgaver fra kapittel 2 i boken Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE). Oppgavene inneholder ikke oppgavebeskrivelse. Svarene er korte og presise, med noen forklarende tabeller og diagrammer.

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Utdrag

2.1
a) En gruppering av kostnadene etter art gjør det lettere for ledelsen å komme på sporet av kostnader som er årsak til utviklingen. Resultatrapporten for de tre årene gir ikke ledelsen et endelig svar på hvilke tiltak som bør gjennomføres.

Men ledelsen får informasjon om hvilke forhold som bør undersøkes nærmere. Hvorfor øker for eksempel varekostnaden når salgsinntektene er konstante? Er det prisene på innkjøpte varer som har økt uten at bedriften har økt utsalgsprisene? Eller har det gått med flere tepper enn salget tilsier? Og hva er eventuelt årsaken til det? Har flere tepper blitt ukurante på grunn av skader eller andre årsaker og derfor solgt til sterkt reduserte priser eller kassert? Eller skyldes svinnet økte tyverier?

---

Påstand 1:
Dersom bedriften ikke øker kapasiteten som følge av nyanskaffelsen, er nok påstanden korrekt. En maskin reduserer behovet for manuell arbeidskraft. Økt kapasitet kan imidlertid gi rom for alle ansatte og endog øke antall arbeids¬plasser.
Påstand 2:
Feil. Overgang til mer maskinell drift fører til at faste kostnader øker, mens de variable kostnadene per enhet synker (for eksempel lønn til produksjonsarbeidere). Ved økning av kapasiteten vil nok også de... Kjøp tilgang for å lese mer

2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 | Økonomi og ledelse | Kapittel 2

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 05.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra! dette fikk jeg bruk for
 • 02.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!