13.1 13.2 13.3 | Økonomi og ledelse | Kapittel 13

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 6
 • 1468
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: 13.1 13.2 13.3 | Økonomi og ledelse | Kapittel 13

Besvarelse av nedenstående oppgaver fra kapittel 13 i boken Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

13.1
13.2
13.3

Utdrag

13.1
a) Den viktigste forskjellen på kompetanse og kunnskap er at kompetanse er et videre begrep enn kunnskap.
Kunnskap dreier seg om å være orientert om fakta i tillegg til å kunne analysere og vurdere disse. I tillegg til kunnskap, omfatter kompetanse også ferdigheter og holdninger. Å ha ferdigheter betyr at kunnskapene også kan anvendes i praktiske situasjoner, mens holdninger er mer verdipregede oppfatninger som for eksempel toleranse, respekt for andre og medmenneskelighet.
b) Sosial kompetanse er et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som øker de ansattes evne til å mestre ulike sosial miljøer, etablere og vedlikeholde relasjoner og å øke trivsel og fremme utvikling.

---

13.2
Kompetanseutviklingen kan organiseres i en tretrinns prosess som omfatter disse fasene:

1 Kartlegging av kompetansebehov
2 Planlegging av nødvendige opplæringstiltak
3 Vurdering av tiltakene

Kartleggingsfasen
Utgangspunktet må være bedriftens totale kompetansebehov. Dernest bør det kartlegges hvilke kompetanse hver enkelt av bedriftens ansatte har i dag, hvilken utdanning og erfaring de har og... Kjøp tilgang for å lese mer

13.1 13.2 13.3 | Økonomi og ledelse | Kapittel 13

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 23.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  OKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 • 05.05.2014
  bra stil. mye relevant, 6 sider, grei lengde, slik man ikke blir lei av å lese dette.