12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 | Økonomi og ledelse | Kapittel 12

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 10
 • 2774
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 | Økonomi og ledelse | Kapittel 12

Besvarelse av nedenstående oppgaver fra kapittel 12 i boken Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11

Utdrag

12.1
a) Hovedoppgaven til ledelsen er å sette mål og få medarbeiderne til å gjøre en innsats for at målene skal nås.
b) Den formelle ledelsen
c) Uformelle ledere
d) Uformelle ledere har stor innvirkning på den lagånden som utvikler seg i bedriften.

---

12.3
Størrelsen på organisasjonen er avgjørende for om enkelte beslutninger treffes på toppleder- eller mellomledernivå. I små organisasjoner vil topplederen naturlig nok være involvert i flere typer beslutninger.
1: Toppledernivå
2: Tas av en ansatt ”på gulvet” (sjåføren)
3: Toppledernivå
4: Tas av en ansatt ”på gulvet” (lagerarbeideren)
5: Mellomledernivå (personalsjefen), eventuelt på toppledernivå
6: Toppledernivå
7: Mellomledernivå (formannen)... Kjøp tilgang for å lese mer

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 | Økonomi og ledelse | Kapittel 12

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 04.04.2014
  Utrolig bra! Nyttig ved øving til eksamen!
 • 21.05.2014
  veldig bra skrevet!!!!
 • 19.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Vlig nyttig å bruke tril øving og forberedelser
 • 23.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grei :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD