11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 | Økonomi og ledelse | Kapittel 11

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 5
 • 898
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 | Økonomi og ledelse | Kapittel 11

Besvarelse av nedenstående oppgaver fra kapittel 11 i boken Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Utdrag

11.1
Her er det meningen at elevene skal gjengi lærebokas behandling av interessentmodell og målkonflikter, med en liten tilpasning til Ansgars Bilpleie AS. Interessentene er først og fremst eierne (Ansgar, hans bror og hans svigersønn). Dessuten de syv ansatte. Videre kundene (bileierne som skal ha bilene reparert), leverandørene (av materiell og utstyr som er nødvendig for å drifte et bilverksted), det offentlige osv..
Den klassiske konflikten mellom ansatte, ledelse og eiere kan nevnes. Se dessuten teksten i læreboka.

---

11.4
I korte ordelag: Beholde en stabsavdeling som er felles for virksomheten, men lage egne avdelinger for bedriftskunder og privatkunder (husholdninger) i tillegg til det offentlige (vi må regne med at leveransene til Statens kantiner fortsetter). Det bør også skje en underoppdeling i ulike markeder (Norge, Sverige). En alternativ løsning er en hoveddeling på Norge og Sverige med underavdelinger... Kjøp tilgang for å lese mer

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 | Økonomi og ledelse | Kapittel 11

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 19.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjekt å ha da jeg var borte i deler av undervisningen, funket godt
 • 19.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fin besvarelse. Hjalp meg i timene.
 • 12.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaa :DDDDDd:DDDDDDDDD