10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8 10.10 | Økonomi og ledelse | Kapittel 10

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 5
 • 1236
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: 10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8 10.10 | Økonomi og ledelse | Kapittel 10

Besvarelse av nedenstående oppgaver fra kapittel 10 i boken Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.10

Utdrag

10.1
a) Her må vi si oss enige i uttalelsene. Økt økonomisk globalisering presser frem behov for internasjonale avtaler og politisk samarbeid mellom landene. De politiske prosessene legger igjen grobunn for en ytterligere økonomisk globalisering – altså helt klart gjensidig avhengighet.
b) Denne uttalelsen kan vi ikke være enige i. Den økonomiske globaliseringen har helt klart stor innvirkning på den kulturelle utviklingen i landet. At den kulturelle egenarten i en viss utstrekning blir bevart i enkelte områder til tross for den økonomiske globaliseringen er en annen sak.

---

10.3
Oppgaven bør reise flere interessante problemstillinger:
- er det etisk forsvarlig å øke eget overskudd ved kynisk utnyttelse av de sosiale forhold i et lavkostland?
- skal man støtte et "regime" som bryter de mest elementære regler innen arbeidsmiljø?... Kjøp tilgang for å lese mer

10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8 10.10 | Økonomi og ledelse | Kapittel 10

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 29.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjelper mye! Veldig bra skrevet!
 • 24.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Greit nok :DDDDDDDDDDDDDDDDDD
 • 30.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  den var veldig til hjelp!