Oppgaver til Kap. 5: "Operativsystem" (5.1 - 5.8) - IT1

Se flere anmeldelser 4 4 4 4 4 4 (1 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg2

Fag

Informasjonsteknologi 1

Karakter

Godkjent

Antall sider

2

Antall ord

259

Filformat

PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver til Kap. 5: "Operativsystem" (5.1 - 5.8) - IT1

Dokumentet inneholder svar på oppgaver fra kapittel 5; Operativsystem. Skrevet til IT1 (publisert av gyldendal) i Informasjonteknologi 1.

Lærers kommentar
Alle svar er godkjent

Utdrag
"Operativsystem:
5.1
Forklar kort hva et operativsystem gjør.
Et operativsystem er et program eller en samling av programmer som styrer og kontrollerer arbeidet i datamaskinen.
5.2
Hvilke hoveddeler kan vi dele operativsystemet i?
Det er Grunnleggende rutiner, Et eksempel er at data blir skrevet til skjerm og skriver."... [Les mer nå]