Oppgaver | Internasjonalt samarbeid og sikkerhet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver | Internasjonalt samarbeid og sikkerhet

Oppgaven er en prøve fra kapitlene 17,18,20,22 og 24 i boken politikk og makt av Melbye og Kval.

Oppgaven inneholder definisjoner på sentrale begreper innenfor internasjonalt samarbeid og sikkerhetspolitikk, det taes stilling til flere påstander som drøftes.
Det er informasjon om både FN og EU i denne oppgaven og oppgaven tar stilling til hvordan det står til med sikkerheten i Norge, hvordan annekteringen av krim bryter med folkeretten.

Utdrag

1. En stat er et avgrenset territorium med befolkning som er styrt av offentlige myndigheter. De offentlige myndighetene har monopol på bruk av tvang og vold. Ytre suverenitet er at en stat har kontroll på sine grenser og at disse ikke er truet. Det at grensene er anerkjent av andre land er sentralt. Indre suverenitet er at man har en offentlig myndighet som styrer landet. Det er ikke borgerkrig og ingen andre som benytter seg av vold eller tvang. Det at myndighetene har kontroll på innbyggerne og styrer landet... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver | Internasjonalt samarbeid og sikkerhet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.