Oppgaver om Imperialisme - Historie

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Yrkesfaglig Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 633
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver om Imperialisme - Historie

Svar på oppgaver om imperialisme fra boken Tidslinjer 2 i Historie Vg3. Tar for seg den europeiske ekspansjonen og imperialisme i de ulike verdensdelene.

Lærers kommentar

Godt skrevet, kjempe bra. Men siste oppgaven ble litt knapp.

Elevens kommentar

Siste oppgaven kan utbroderes mer.

Innhold

1) Hva er imperialisme?
2) Den europeiske ekspansjonen hadde mange ulike sider. Nevn noen av dem.
3) Hvordan delte stormaktene Afrika mellom seg?
4) På hvilke områder skilte imperialismen i Asia seg fra imperialismen i Afrika?
5) Hvorfor ble India kalt for ”kronjuvelen i det britiske imperiet”
6) Hvorfor snakker man om Russland som en imperialistmakt, men ikke et kolonirike?
7) Hva ligger det i utrykket det halvkoloniale Kina?
8) Hvorfor tok utviklingen en annen retning i Japan enn i Kina?
9) På hvilke måter gjorde europeiske land og USA seg gjellende i Latin-Amerika?
10) Nevn noen ikke-økonomiske årsaker til imperialismen?

Utdrag

1) Hva er imperialisme?
-Imperialisme vil si at en stat utvider egen makt og innflytelse på bekostning av andre stater. Det vil også si at en stat forsøker å skaffe seg politisk, kulturell, økonomisk eller militært herredømme utover sine egne grenser.

2) Den europeiske ekspansjonen hadde mange ulike sider. Nevn noen av dem.
- Militær og politisk var den mest sentrale siden med den europeiske ekspansjonen. Europeerne erobret nye områder og koloniserte disse. Eller de brukte sin militærmakt for å skaffe politisk kontroll uten å styre direkte.

- Demografisk side: Det at europeerne utvandret til andre verdensdeler.

- Økonomisk, teknisk og industriell side: Pengene ble investert i områder utenfor Europa og varer ble eksportert dit eller råvarer hentet der ifra... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver om Imperialisme - Historie

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 04.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! :-) Men oppgave 4 kunne kanskje ha vært litt mer utdypet?
 • 10.01.2014
  Grei oppgave, men kort besvarelse, særlig på spm 10
 • 16.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra. Fikk god hjelp.
 • 29.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe bra. takk. hjalp med leksene