Oppgaver brukt til Heldagsprøve i Rettslære 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 2
  • 6
  • 4
  • 1996
  • PDF

Oppgaver brukt til Heldagsprøve i Rettslære 2

I denne oppgaven finner du oppgaver som tar for seg ulike temaer som blir gjennomgått i Rettslære 2. Oppgaven er blitt gitt i forbindelse med tentamen og dekke store deler av fagets pensum.

Besvarelse av eksamen i Rettslære 2 december 2014.

Innhold

Oppgave 1: Dette er en tvist mellom Gerd Holm og Hun & Han AS
Oppgave 2: Dette er en tvist mellom Kajakkimportøren og Haakon Hanssen
Oppgave 3: Dette er en tvist mellom Kåre Berg i Buksemakeren og Peder Gran i Klesdesign
Oppgave 4: Dette er en tvist mellom Caroline Ås og Brettscoop AS

Utdrag

Jf. §32 kan forbruker heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Når Gerd kjøper denne kjolen må hun kunne forvente at sømmene i kjolen holder slik at hun kan bruke den. Derfor kan vi si at Gerd kan kreve heving av kjøpet etter §32.
Hun & Han AS sier at Gerd bare har krav på å få tilbake halve av prisen ettersom kjolen har vært på salg. Jf. § 49 skal det mottatte kan det mottatte kreves tilbake om kjøpet er helt oppfylt fra noen av sidene. Her har begge oppfylt kravet til kjøpet, og begge må levere tilbake det de fikk. Jf. § 51 bokstav a. kan forbruker levere tilbake varen selv om det ikke er i samme stand som da hun kjøpte det så lenge årsaken til at det er umulig å levere varen tilbake er tingens egen beskaffenhet eller annet forhold som ikke beror forbrukeren. Her er det klart at det ikke er forhold på Gerds side som skyldes mangelen og hun kan derfor levere kjolen tilbake og kreve kjøpesummen tilbake.
Jf. §29 og §30 kan selgeren kreve at de får en sjanse til å rette opp mangelen, uten at forbrukeren har spurt om dette. I oppgaven har ikke Hun & Han AS krevd og fått gjøre dette, så derfor er det ikke relevant å drøfte det i oppgaven... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver brukt til Heldagsprøve i Rettslære 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.