Oppgave i Lytting om Barokken og Wienerklassisismen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Musikk, dans og drama Vg1
  • Lytting
  • 5
  • 3
  • 995
  • PDF

Oppgave i Lytting om Barokken og Wienerklassisismen

Oppgave i lytting for å vise kjennetegn fra ulike epoker i musikken. Oppgaven tar for seg Barokken og wienerklassisismen, epokenes komponister og kjennetegn og et lytteeksempel fra hver av epokene.


Som lytteeksempel har jeg valgt et stykke fra seinbarokken, av Antonio Vivaldi. Årstidene er et av Vivaldis største verk, og jeg skal si litt om 1.sats ”Våren” i E-dur.

Som lytteeksempel vil jeg trekke fram et følelsesladd stykke av Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto 21. Andante i C-dur.

Lærers kommentar

Fikk ingen kommentar.

Elevens kommentar

Kunne brukt flere musikkfaglige begrep.

Innhold

Oppgave i lytting
Barokken:
Wienerklassisismen:

Utdrag

Oppgave i lytting

Barokken:
Barokken er epoken som kommer etter renessansen. Fra omtrent 1600-1750-tallet ble en ny stilart innenfor musikken skapt. Dette var tiden for nyskapelse og dyrking av de enkelte stemmene til hvert instrument. Tidligere hadde det blitt lagt mye vekt på at alle stemmene i et stykke skulle komme like mye frem, mens de i barokkens epoke kunne trå mer selvstendig frem med et komp i bakgrunnen. Bestemte akkordprogresjoner, som tonal kadens er mye brukt. Altså treklanger spilt i rekkefølgen tonika, subdominant og dominant (1.-4.- og 5.trinn). Affektlæren trådte også inn under barokken, hvor hver sats skulle ha en bestemt stemning... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave i Lytting om Barokken og Wienerklassisismen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.