Oppgave om Klippoteket AS | Markedstilpasning | Økonomi og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Økonomi og ledelse
  • 5
  • 4
  • 749
  • PDF

Eksamensoppgave: Oppgave om Klippoteket AS | Markedstilpasning | Økonomi og ledelse

Her finner du en oppgave som handler om virksomheten Klippoteket AS og deres hårprodukt Zenz. Oppgaven inneholder en markedstilpasning av det gjeldende produktet som viser hvilken kombinasjon, mengde og pris som gir det største dekningsbidraget. Følgende ses det nærmere på hvordan man grafisk finner den optimale kombinasjonen av mengde og pris. Avsluttende ses det nærmere på når virksomheten vil ha nok inntekter til å dekke de pågjeldende omkostningene som er gitt i oppgaven.

Besvarelse av eksamen fra Høst 2012 i Økonomi og Ledelse

Utdrag

Klippoteket AS har bestemt å begynne å selge økologiske hårprodukter fra Zenz som en ny produktserie. De har bedt om å få utført en markedstilpasning av hårproduktet, for å finne ut hvordan de skal tilpasse salget. Ut i fra oppgaven ser vi at prisen er konstant og uavhengig av mengden. Her i denne oppgaven skal vi se på hvilke mengder som er mest optimal for bedriften ved hjelp av markedstilpasning.

Her kan vi se ca. når overskuddet er størst og ved hvilke mengde. Her ser vi at overskuddet er størst når mengden er mellom 1 000 enheter og 1 200 enheter. Men ut ifra denne tabellen så kan vi ikke si nøyaktig hva det høyeste overskuddet gir. Derfor bruker vi enhetsdiagrammet for å se ca nøyaktig når vi har det høyeste overskuddet og hva mengden er da... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave om Klippoteket AS | Markedstilpasning | Økonomi og ledelse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.