Oppgave i Historie 1: Demokratiet i Athen 500 f. Kr.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 2
  • 989
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgave i Historie 1: Demokratiet i Athen 500 f. Kr.

Oppgaven handler om hvordan demokratiet i Athen var i 500 f. Kr.

Oppgaven hører til en lærebok som heter Historie 1 (2. vg).

Lærers kommentar

God redegjørelse av demokratiet. Jeg har med det viktigste, og har skrevet alt kronologisk etter årstall.

Elevens kommentar

Gode ting:
- Svart oppgaven.
- God struktur.

Hva kan gjøres bedre:
- For kort konklusjon.

Utdrag

Demokrati er et ord som stammer fra gresk og betyr folkestyre. Demokrati er en styreform som innebærer at folket bestemmer hva slags politikk som skal innføres i landet. Utenom stemmeretten handler demokrati også om ytringsfrihet, altså friheten om å kunne ytre seg selv, likestilling, politisk frihet og eiendomsrett.

I 508 f. Kr ble demokrati innført i Athen av Kleisthenes, en athensk statsmann. Demokratiet varte fram til 323 f. Kr, og det innebar at borgerne kunne være med i styringen i bystaten. Men var det bare borgerne som kunne stemme? Kan det sies at det er et demokrati når det bare er en minoritet som har stemmerett?... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave i Historie 1: Demokratiet i Athen 500 f. Kr.

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.