Oppgave til Erstatningsrett og Forsinkelsesrett - Per Ås

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 6
 • 6
 • 2389
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgave til Erstatningsrett og Forsinkelsesrett - Per Ås

Oppgaven inneholder 2 ulike oppgaver i Rettslære 2 - En oppgave om russ, og deres krav til erstatning når leverandøren leverer for sent. En annen oppgave om Per Ås, som krever erstatning av et bryggeri, fordi de leverer varene for sent, noe som fører til at han blir nødt til å kjøpe varene fra en annen leverandør.

Lærers kommentar

To gode oppgaver, med god drøftelse. Henvisninger til mange paragrafer, med grundig drøftelse og besvarelse.

Elevens kommentar

Kan i oppgave 1 gjøre det klart at det er en tilleggsfrist som er lagt til, jf. § 23,3 ! :-)

Innhold

RETTSLÆRE INNLEVERING:
Oppgave 1
a) Drøft om russen kan kreve heve kjøpet ovenfor Festspesialisten.
Partene i tvisten
Rettsspørsmålet er
Lovhjemmel:
Truls (russestyreleder) sin påstand:
Grunnlag:
Festspesialisten sin påstand:
Grunnlag:
Del konklusjon:
Konklusjon:
b) Drøft om russen kan kreve erstatning av Festspesialisten for merutgiftene ved å kjøpe
russeutstyret hos den andre leverandøren.
Partene i tvisten er
Rettsspørsmålet er
Lovhjemmel:
Truls (russestyreleder) sin påstand:
Grunnlag:
Festspesialisten sin påstand:
Grunnlag:
Drøftelse:
Del konklusjon:
Konklusjon:
Hva mener du neste års russestyre bør gjøre for å unngå lignende problemer?
Oppgave 2
”Drøft og løs de rettsspørsmålene som oppgaven reiser”
Partene i tvisten
Rettsspørsmålet
Lovhjemmel:
Peder sin påstand:
Grunnlag:
Bryggeriet ved Ole Vold sin påstand:
Grunnlag:
Drøftelse:
Konklusjon:

Utdrag

"RETTSLÆRE INNLEVERING
Oppgave 1
a) Drøft om russen kan kreve heve kjøpet ovenfor Festspesialisten.

Partene i tvisten er mellom Russen og Festspesialisten.
Rettsspørsmålet er om russen kan heve kjøpet.
Lovhjemmel: Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002.

Truls (russestyreleder) sin påstand: Hevder at han kan heve kjøpet.
Grunnlag: §§ 19, 23

b) Drøft om russen kan kreve erstatning av Festspesialisten for merutgiftene ved å kjøpe russeutstyret hos den andre leverandøren.

Partene i tvisten er mellom Russen og Festspesialisten.
Rettsspørsmålet er om russen kan kreve erstatning av Festspesialisten.
Lovhjemmel: Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002.

Truls (russestyreleder) sin påstand: Hevder å få erstatning for merutgiftene ved å bytte leverandør.
Grunnlag: §§ 24 og 52

Festspesialisten sin påstand: Hevder at det ikke var oppgitt noen dato, og at de derfor ikke hadde noen forpliktelse til å levere før de var klare for det. (er ingen andre påstander)
Grunnlag: § 6,( se oppgave a)

Oppgave 2

”Drøft og løs de rettsspørsmålene som oppgaven reiser”

Partene i tvisten er mellom Peder Ås og bryggeriet ved disponent Ole Vold.
Rettsspørsmålet oppgaven reiser er om hva Peder Ås kan få erstattet.
Lovhjemmel: Kjøpsloven av 13. mai 1988

Peder sin påstand: hevder at bryggeriet skal erstatte alle tapene han har foretatt seg.
Grunnlag: §§ 27 og 67

Bryggeriet ved Ole Vold sin påstand: hevder at bryggeriet ikke kunne lastes for uhellet, og at det var umulig å levere nye flasker før påske. Han hevder også at det ikke er noe erstatningsansvar.
Grunnlag: At det har foregått en hindring, som skylder forsinkelsen, jf.§27(1).
talt."... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave til Erstatningsrett og Forsinkelsesrett - Per Ås

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 25.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  God drøftelse som er til god hjelp. Litt dårlig språk
 • 03.03.2016
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 27.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg veldig til eksamen. Godt skrevet.