Oppgave 5.2.1 i Cappelen Økonomi og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Økonomi og ledelse
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 249
  • Excel2007

Oppgaver fra læreboka: Oppgave 5.2.1 i Cappelen Økonomi og ledelse

Oppgave 5.2.1 i Cappelens økonomi og ledelse (Vg3). Denne oppgaven framstiller utregninger av alle markedstilpasninger for en bedrift, samt tabeller og diagrammer som nøye er forklart. I tillegg er det utregninger av nedre/øvre dekningspunkt, størst totalt overskudd, vinningsoptimal mengde og kostnadsoptimal mengde. Den er veldig nyttig til eventuelle prøver, tentamner og eksamner.

I oppgaveteksten er det om en bedrift som har funnet ut Mengde, pris og STK. Med disse verdiene er det funnet ut resten man trenger å vite for å finne øvre og nedre dekningspunkt, største totalt overskudd, vinningsoptimal mengde og der hvor bedriften går med underskudd og overskudd. Alt dette er besvart.

Innhold

Oppgave 5.2.1
c)
d/e)
f)
g/h)
i)
j)
k/i)
m/n)

Utdrag

"c) Nedre dekningspunkt er den laveste mengde bedriften bør produsere til for akkurat å få dekket kostnadene. Her er overskuddet lik 0. Nedre dekningspunkt er hvor resultatet er under x-aksen.

d/e) Det nedre dekningspunktet er på ca. ..."... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave 5.2.1 i Cappelen Økonomi og ledelse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.