Oppgave 4.6 i Juss 1 | Oppgaver fra læreboka

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 1
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 463
  • PDF

Oppgave 4.6 i Juss 1 | Oppgaver fra læreboka

Her finner du svar på oppgave 4.6 tilhørende kapittel 4 i læreboken Juss 1. Kapittelet som oppgaven er hentet fra handler om arbeidsmiljøloven, og her drøftes en case vedrørende oppsigelse. Situasjonen er at styrelederen i en barnehage ønsker å si opp en ansatt på grunn av uaktsomme handlinger. Oppgavens hensikt er derved å finne ut om det er grunnlag for avskjedigelse.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg presentere en sak hvor Arne By er anklaget for å ha gjort handlinger som er grunnlag for avskjed/oppsigelse. Arne er 31 år gammel og har jobbet i Knerten barnehage i 11 år. Det første han har gjort er å ta barna i barnehagen med på stranda hvor et barn ble tatt av strømmen, men han fikk tak i barnet før noe skjedde. Han prøvde også å ta med seg brødet som lå i barnehagen med hjem, og han kjørte i 66km/t i 30-sonen rundt barnehagen. Lederen i styret på barnehagen mente at han skulle avskjediges, og hvis styret ikke var enige skulle han ha en oppsigelsestid på én måned. Rettsspørsmålene som reiser seg er om det er grunnlag for at Arne kan avskjediges eller for at han kan sies opp, og hvor lang en eventuell oppsigelsesfrist skal være.

Det første jeg skal se på er aml. §15-4 som forteller om avskjedigelse. §15-4, 1.ledd forteller at en arbeidstaker kan avskjediges dersom den har gjort seg... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave 4.6 i Juss 1 | Oppgaver fra læreboka

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.