Oppgave 3.5.8, 3.5.9 og 3.5.11 i Rettslære 2 | Oppgaver fra læreboka

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 2
  • 936
  • PDF

Oppgave 3.5.8, 3.5.9 og 3.5.11 i Rettslære 2 | Oppgaver fra læreboka

Her har du en besvarelse av oppgave 3.5.8, 3.5.9 og 3.5.11 i læreboka Rettslære 2 av Hasse Bergstrøm. De tre oppgavene dreier seg om avtalerett og fullmakt, og tar utgangspunkt i avtaleloven av 1918. Oppgave 3.5.8 handler om Gry og om avtalen hun gjorde med et reisebyrå er bindende, mens oppgave 3.5.9 drøfter om det foreligger en rettslig bindende avtale mellom Per Berg og Katrine Ås. I 3.5.11 diskuteres det om Meta Netz er bundet av det kjøpet Kaja Boe foretok.

Utdrag

3.5.8
Spørsmålet er om avtalen mellom Gry og reisebyrået er bindende for Gry. Det kan tenkes en rekke grunnlag som hver for seg kan føre til at avtalen ikke er bindende for henne. Rettsgrunnlaget er Avtaleloven av 1918, samt prinsippene fra NL 5-1-1 og 2.

a) Tilbakekalling av fullmakten
Først kan det spørres om fullmakten ble gyldig tilbakekalt. Gry har gitt en skriftlig fullmakt (§ 16) til Henny siden den var beregnet på å vise frem. En slik fullmakt er kalt tilbake enten ved at den blir gitt tilbake eller tilintetgjort. Ikke noe av dette har skjedd.

...

3.5.9
Rettstvisten løses med utgangspunkt i reglene i avtaleloven av 1918 – kapittel 2. (fullmakt). Vi skal drøfte og avgjøre om det foreligger en rettslig bindende avtale mellom partene.

Det første spørsmålet er hvilken type fullmakt Per Berg har fått. Her kan vi uten videre konstatere at Per Berg fikk en skriftlig fullmakt jf. § 16-fullmakt.

...

3.5.11
Rettstvisten løses med utgangspunkt i reglene i avtaleloven av 1918 andre kapittel om fullmakt.

Spørsmålet er om Meta Netz er bundet av det kjøpet Kaja Boe foretok.
Meta vil ikke være bundet hvis fullmakten ble gyldig tilbakekalt. Vi har å gjøre med en skriftlig fullmakt etter avtaleloven § 16, og den er ikke gyldig tilbakekalt før den enten er gitt tilbake eller tilintetgjort. Ikke noe av dette har skjedd her... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave 3.5.8, 3.5.9 og 3.5.11 i Rettslære 2 | Oppgaver fra læreboka

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.