Oppgave 1 | Rettslære 2 | Eksamen Vår 2012

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 3
  • 855
  • PDF

Oppgave 1 | Rettslære 2 | Eksamen Vår 2012

Her kan du finne besvarelse på eksamensoppgave 1 fra Rettslære 2 eksamen 2012.

Besvarelsen drøfter erstatningsrett etter de 4 kumulative vilkårene. Oppgaven handler om erstatningsrett, og dreier seg om Tore Lønn som krever erstatning av Kristoffer Holm og hans foreldre etter at de falt ned i hagen hans og ødela drivhuset hans. Besvarelsen diskuterer dermed om noen er helt eller delvis ansvarlig for det tapet Tore Lønn er påført.

Innhold

Ansvarsgrunnlag
Årsakssammenheng
Påregnelighet
Økonomisk tap
Konklusjon

Utdrag

Spørsmålet som reiser seg er hvem som har ansvar for skaden som skjedde på Tore Lønn sitt drivhus. Det er grunn til å tro at Geir Holm har medvirket til skaden. Kristoffer kom med forslaget, men det var Geir som ba ham om å gjøre det. Ser vi på lov praktisk hvor en beruset mann ble dømt til å betale erstatning etter at han fikk en jente uten førerkort til å kjøre han hjem, kjøreturen endte i grøfta og en av passasjerene 100% ufør. Geir Holm har i samme grad medvirket til den skadevoldende handlingen. Han ba Kristoffer om å felle treet i samme grad som mannen ba jenta om å kjøre. Han kan bebreides for handlingen og bli delvis erstatnings ansvarlig.

Foreldrene plikter å erstatte skader som voldt av barn og ungdom under 18 år som er voldt forsettlig eller uaktsomt, dersom de ikke på noen måte har forsøkt å hindre den skadevoldende handlingen å skje. Foreldrene til Kristoffer Holm var klar over at hans onkel var en fest person og at han kunne være i stand til å få slike ideer og begå slike handlinger i beruset tilstand. Etter ordlyden i §1-2, har de gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre den skadevoldende handlingen. De kunne tatt han med seg på... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave 1 | Rettslære 2 | Eksamen Vår 2012

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.