"Ondskan" og sosialpsykologiske prosesser | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Psykologi 1
  • 5
  • 4
  • 1682
  • PDF

"Ondskan" og sosialpsykologiske prosesser | Temaoppgave

I denne temaoppgaven kan du lese mer om de forskjellige sosialpsykologiske prosessene.

Temaoppgaven forklarer de sosialpsykologiske prosessene som utspiller seg i den svenske filmen "Ondskan" av Mikael Håfström, og legger spesiell vekt på to av nøkkelkarakterene i filmen. Oppgaven inneholder dermed flere eksempler på sosialpsykologiske prosesser.

Utdrag

Filmen Ondskan er en svensk film som handler om en gutt som kjemper imot ondskap både utenifra og innenifra. Erik Ponti har en stefar som behandler han veldig dårlig. Han blir vant til vold i hjemmet og blir også voldelig på skolen, som fører til at han blir utvist. Ponti vil forandre seg og blir så sendt til en internatskole der de eldste elevene har makten og kan straffe de yngre. Ponti og hans nye romkamerat blir mobbet og mishandlet, og kommer i konflikt med elevrådsleder Silverhielm og de eldre. Ponti må så streve for å bekjempe ondskapen som er i hans hjem, på skolen og inne i seg selv. I denne teksten skal jeg forklare sosialpsykologiske prosesser som utspiller seg i filmen med spesiell vekt på rollene til Erik Ponti og Otto Silverhielm.¨

For å kunne forklare hvilke sosialpsykologiske prosesser som utspiller seg i filmen må jeg først forklare hva dette innebærer. De sosialpsykologiske prosessene kommer fra sosialpsykologien som er en krysning mellom psykologi og sosiologi. Denne delen av psykologien omhandler det sosiale samspillet mellom mennesker og hvordan våre tanker og vår adferd blir påvirket av andre individer i samfunnet. Innenfor sosialpsykologien finnes det flere forskjellige områder og emner og fokuset ligger både på individet og på hele samfunnet. Sosialiseringsprosessen, som er en livslang prosess alle mennesker gjennomgår i... Kjøp tilgang for å lese mer

"Ondskan" og sosialpsykologiske prosesser | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.