Omsorg for barn og epilepsi | Faktaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Omsorg for barn og epilepsi | Faktaoppgave

Oppgaven inneholder fakta om omsorg for barn 0-5 år og fakta om epilepsi. Oppgaven tar for seg hva omsorg er og hvordan man sørger for barn i ung alder. I tillegg besvarer den hva epilepsi er, hvordan epilepsi forsårsakes, behandles og hvordan det er for barn å leve med epilepsi.

Lærers kommentar

Bra jobba! Du har skrevet en utfyllende tekst om omsorg og epilepsi.

Elevens kommentar

Epilepsi-teksten var bra, men kunne gjerne skrevet litt mer om deg som BUA

Innhold

Innledning
Omsorg for barn 0-5 år
- Hva er omsorg?
- Å gi omsorg
- Lære barn å gi omsorg for hverandre
- Hvor mye omsorg trenger et barn 0-5 år
- Omsorg for syke barn
- Dekke barnets grunnleggende behov
- Mat
- Stell
- Påkledning
Epilepsi
- Hva er epilepsi?
- Hva forårsaker epilepsi?
- Hvordan behandles epilepsi?
- Behandling av anfall
- Hvordan er det for barnet å leve med epilepsi?
Jeg som BUA
Kilder

Utdrag

Jeg valgte barn i aldersgruppen 0-5 år på omsorgsdelen av oppgaven, og jeg valgte Epilepsi i sykdoms delen Jeg valgte denne aldersgruppen og denne sykdommen, fordi jeg vil vite mer om den og jeg skal jobbe i barnehage i praksisen. Jeg tror det kan være veldig nyttig å vite litt om dette til jeg skal i praksis. I denne oppgaven får du lese om hvilken omsorg barn i aldersgruppen 0-5 år trenger, og om epilepsi hos barn.

Målet for denne oppgaven er at eleven skal drøfte hva omsorg innebærer for barn og unge i ulike aldre... Kjøp tilgang for å lese mer

Omsorg for barn og epilepsi | Faktaoppgave

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 02.04.2016
    veldig grundig og god oppgave. Fått med deg mye fakta.