Ole og Rolf | Tvist om veteranbil | Eksamensoppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 5
  • 1873
  • PDF

Ole og Rolf | Tvist om veteranbil | Eksamensoppgaver

Denne besvarelsen inneholder to tidligere eksamensoppgaver som er løst i forbindelse med tentamen i 2015. Oppgave 1 dreier seg om Kåre Mo som kjøper et kamera av Sverre Hansen. Oppgave 2 handler om tvisten mellom Ole Henriksen og Rolf Lund angående et kjøp av en veteranbil.

Lærers kommentar

Veldig godt besvart oppgave, kunne kutte litt ned selv ordmengden

Elevens kommentar

Av og til litt gjenfortelling av faktum.

Utdrag

Oppgave 1:
Dette er en rettslig tvist mellom kjøperen Kåre Mo og Sverre Hansen

Partene strides om at Kåra Mo krever at Sverre Hansen må betale kr 5300kr for fotoapparatet, og kr 220 for frakten. Varen blir stjålet transporten og Sverre mener han ikke har plikt til å betale for noe han ikke har mottatt og mener han har rett til å angre fordi kjøpet skjedde over internett. .
Kåre Mo og Sverre Hansen er to fysiske personer, som ikke handler som ledd i næring. Derfor vil oppgaven omhandle privatkjøp, se. Kjl. §1, første ledd. I oppgaven vil da Kjøpsloven av 13.mai 1988 bli lagt til grunn for drøftingen.
Vi må også bestemme oss for hva slags kjøp dette er. Kåra Mo selger etter avtale til Sverre Hansen. Da disse opptrer som privatpersoner kaller vi dette for privatkjøp.
Dette dreier seg om sendekjøp da gjenstanden skal sendes fra ett sted til en annen. I denne rettslige tvisten er det blitt brukt en fraktfører ”Fraktspesialisten AS” for å få varen til kjøper. Reglene for sendekjøp se kjl. §7 andre ledd. Forteller at når gjenstanden er levert når selgeren har overgitt den til den fraktføreren som påtar seg seg transporten fra avsendingstedet. Dette tilsier at Kåre Mo leverte kamerat når han har overgitt den til fraktføreren...

Oppgave 2:
Dette er en rettslig tvist mellom Ole Henriksen og Rolf Lund.

Ole og Rolf blir underskriver begge kontrakten at veteranbilen blir solgt for kr 380 000, slik at Ole sin sønn kan rødde firmaet sitt. Begge var klare over at bilen var vært betydelig mer, men det var dette Rolf kunne tilby. Gard redder firmaet, men når han hører om dette krever han at Rolf leverer tilbake bilen, men dette kravet avviser Rolf.
For å løse denne rettslige tvisten vil avtaleloven av 31 mai 1918, legges til grunn for drøftingen.
Rettsspørsmålet som reiser seg er om det er noe i avtalen eller avtaleinngåelsen som gjør at denne avtalen blir ugyldig.
En avtale kan bli ugyldig av fire årsaker, det må foreligge:
• Mangler ved personen (habitetsmangler)
• Mangler ved formen på avtalen (formmangler )
• Mangler ved måten avtalen ble til på (tilblivelsesmangler)
• Mangler ved innholdet i avtalen (innholdsmangler)
.... Kjøp tilgang for å lese mer

Ole og Rolf | Tvist om veteranbil | Eksamensoppgaver

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Ole og Rolf | Tvist om veteranbil | Eksamensoppgaver, har også lastet ned