Ohms lov, Kirchhoffs spenningslov og strømlov | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • 6
  • 11
  • 2092
  • PDF

Ohms lov, Kirchhoffs spenningslov og strømlov | Rapport

Her har du en rapport som handler om Kirchhoff og elektriske kretser. Hensikten med denne rapporten er å verifisere Ohms lov, Kirchhoffs spenningslov (KVL) og Kirchhoffs strømlov (KCL) , og å undersøke hvordan spenning og strøm vil arte seg i en slik Kirchhoffkrets. Rapporten inneholder blant annet en utstyrsliste, fremgangsmåte, teori, diskusjon og en konklusjon.

Innhold

1.0 Introduksjon 1
1.1 Hypoteser 1
2.0 Metode
3.0 Teori
4.0 Data
5.0 Diskusjon
6.0 Konklusjon
7.0 Vedlegg

Utdrag

Hensikten med denne rapporten er å vertifisere Ohms lov, Kirchhoffs spenningslov (KVL) og Kirchhoffs strømlov (KCL) og undersøke hvordan spenning og strøm vil arte seg i en slik Kirchhoffkrets. Vi tok utgangspunkt i 2 ulike kretser med 2 hypoteser for hver av kretsene som ble utdelt i timen. Deretter ble begge kretsene analysert ved bruk av to ulike metoder: de nevnte lovene (teoretisk) og ved bruk av et multi-meter eller DMM (praktisk). Deretter sammenlignet vi svarene vi fikk ved bruk av de to metodene for se på hva som vil skje med disse to faktorene dersom vi legger til eller fjerner en eller flere koblinger eller motstander? i kretsen. Vi kom fram til at jo færre parallellkoblinger,...

Utstyr
- motstandsbrett (10 og 20 )
- ledninger
- spenningskilde
- multi-meter (DMM)

3.0 Teori
I begge kretsen veksler vi mellom parallellkoblinger og seriekoblinger.
Krets 1 (Figur 1)
(1/R_s )^(-1)=1/R_1 +1/R_2 …1/R_n (parallell)
R_s=R_1+R_2+... R_n (serie)
U=IR
Vi kommer fram til at R_s=10Ω, mens spenningskilden viser 10V. (Når vi regner oss fram bakover: Hver seriekobling gir 20Ω, mens hver parallellkobling vil gi 10Ω). Dersom vi har Rs og U fra spenningskilden, kan vi bruke Ohms lov (III) til å finne:
I_(0 )=U/R=10V/10Ω=1,0 A
Videre kan vi bruke KCL, Kirchoffs strøm lov, til å finne de ulike strømmene i kretsen. KCL lyder: Ved et forgreiningspunkt i en strømkrets er summen av alle strømmene inn mot forgreiningspunktet lik summen av alle strømmene ut forgreiningspunktet. Vi bruker alle I_n til åt... Kjøp tilgang for å lese mer

Ohms lov, Kirchhoffs spenningslov og strømlov | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.