Øvingsoppgaver i organisk kjemi og biokjemi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • Godkjent
  • 9
  • 2303
  • PDF

Øvingsoppgaver i organisk kjemi og biokjemi

Her finner du øvingsoppgaver i organisk kjemi og biokjemi. Oppgaven besvarer ni spørsmål, og inneholder både spørsmålene og svarene. Blant øvingsoppgavene dreier flere seg om å definere og forklare organiske reaksjoner og forbindelser. I tillegg finner du øvingsoppgaver med svaralternativer i forbindelse med organisk kjemi og biokjemi.

Utdrag

Oppgave 1
Forklar hvilke typer reaksjoner som reaksjonstrinnene I, II og III er eksempler på.
Hvilke stoffklasser tilhører de tre første stoffene?
Hva med det fjerde som dannes i reaksjon III?
1.I reaksjon I løses en dobbeltbinding (=) når vann adderes over bindingen, og reaksjonen er derfor en addisjonsreaksjon. I reaksjons II oksideres den sekundære alkoholen til et keton, og i III substitueres at et hydrogenatom med et kloratom...

...

Oppgave 2
a) Hvilke funksjonelle grupper finnes i forbindelsene C og D?
Både stoff C og D har en karboksylgruppe (-COOH). I tillegg har stoff C en (sekundær) hydroksylgruppe (-OH), mens stoff D har en karbonylgruppe (C = O) inne i molekylet, dvs. er et keton.
1. Hvordan kan dobbeltbindingen i B påvises?
Dobbeltbindingen i B kan påvises ved å tilsette noen dråper Br2 – løsning.
Løsningen avfarges når brom reagerer og adderes over =...

...

Oppgave 3
a) Struktur og organiske reaksjoner
Figuren under viser strukturformelen til fenyleten og fire organiske forbindelser, A, B, C og D.
Hvilken av forbindelsene er et mulig produkt ved addisjon av vann til fenyleten. A, B, C eller D?

Når vann adderes over en = dannes det en alkohol fordi – OH setter seg på det ene C – atomet og H på det andre... Kjøp tilgang for å lese mer

Øvingsoppgaver i organisk kjemi og biokjemi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.