Forsøk 6.1 Le Châteliers prinsipp | Rapport | Aqua

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 4
  • 4
  • 446
  • PDF

Forsøk 6.1 Le Châteliers prinsipp | Rapport | Aqua

Dette er en rapport fra forsøk 6.1 Le Châteliers prinsipp, fra læreboken "Aqua 1".
Le Châteliers prinsipp: Når en likevekt blir påvirket utenfra, så blir den forskjøvet så påvirkningen utenfra blir mindre, og likevekten motsetter seg dermed forandringen. Forsøket gikk ut på å endre konsentrasjonen av stoff i en blanding for å se hvordan likevekten påvirkes.

Innhold

Hensikt
Teori
Hypotese
Utstyr
Fremgangsmåte
Observasjoner
Resultat
Drøfting og feilkilder
Kilder

Utdrag

Hensikten til forsøket er å se hvordan den kjemiske likevekten kan påvirkes ved å endre konsentrasjonen av stoffene i en blanding.

Teori:

Le Châteliers prinsitt kan formuleres slik: «Når en kjemisk reaksjon i likevekt blir påvirket utenfra, vil likevekten bli forskjøvet slik at effekten av påvirkningen blir mindre. Det er som likevekten motsetter seg forandring.». Konsentrasjonen kan påvirkes ved å endre enten trykk eller temperatur i reaksjonen eller et av stoffene i reaksjonen. Hvis temperatur eller trykk forandres i et system vil likevekten forflyttes... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 6.1 Le Châteliers prinsipp | Rapport | Aqua

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.03.2022
    Skrevet av Elev på Vg2

Brukere som har lastet ned Forsøk 6.1 Le Châteliers prinsipp | Rapport | Aqua, har også lastet ned