Øving 3.2 – Fellingsreaksjoner - Aqua i Kjemi 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • Godkjent
 • 3
 • 748
 • PDF

Oppgaver fra læreboka, Rapport: Øving 3.2 – Fellingsreaksjoner - Aqua i Kjemi 1

Forsøksrapport i Kjemi fra forsøk med fellingsreaksjoner Aqua, kjemi 1.

Hensikten med dette forsøket er å undersøke om vi får felling eller ikke ved å blande sammen forskjellige oppløste salter i vann. Der vi får felling, skal vi bruke reglene fra læreboka til å bestemme hvilke stoff som skal felles ut.

Lærers kommentar

Dette var en bra rapport.

Innhold

Øving 3.2 – Fellingsreaksjoner
Hensikt
Utstyr
Framgangsmåte:

Resultat:

Konklusjon:

Kilder

Utdrag

Utstyrsliste:
Løsninger med ulike salter:
 BaCl2
 AgNO3
 Na2CO3
 Na2SO4
 NaCl
 FeCl3
 CuSO4

Annet utstyr:
 reaksjonsbrett
 Dråpetellere
 Liste over løselighet og farger på salter.

Metode:
Vi fant frem utstyret, og fulgte oppskriften på hvilke stoffer vi skulle blande sammen, og skreiv ned resultatet. Brukte lista for å finne ut hvilke stoffer som var løselige osv... Kjøp tilgang for å lese mer

Øving 3.2 – Fellingsreaksjoner - Aqua i Kjemi 1

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 05.09.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!