Øve-til-prøve i norsk middelalder | Spørsmål og svar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Historie
  • 4
  • 4
  • 1783
  • PDF

Øve-til-prøve i norsk middelalder | Spørsmål og svar

Vil du lære mer om hvordan det var i Norge under tidlig og sen middelalder?

Så gir denne øve-til-prøve oppgaven svar på spørsmål som omhandler middelalderen i Norge.

I denne oppgaven får du en oversikt over de forskjellige aspektene under middelalderen.

Innhold

- Når er vikingtida og middelalderen (tidlig-/høy-/sein-)? – bakgrunn/hendelser som er grunnlag for tidfestinga.
- Forklar hva som ligger i ytre og indre ekspansjon under vikingtida. Hva er årsakene til/forutsetninger for ekspansjonene og for at de «lyktes»?
- Hva menes med at Norge var et høvdingesamfunn under vikingtida? Hva kjennetegner et slik samfunn?
- Hva menes med rikssamling, og hvem begynte den i Norge – og hvorfor?
- Hva menes med lagting og leidang? Hvorfor var disse viktige i rikssamlingen?
- På hvilken måte ble høvdingenes makt svekket under Olav Haraldsson?
- Hvordan ble Norge kristnet, og hvorfor ønsket konger å innføre kristendommen? Hvilken sammenheng er det mellom rikssamlinga og kristningen av landet?
- Når kom svartedauden til Norge – og hvor mange døde av den?
- Hvilke konsekvenser fikk svartedauden for ulike samfunnsgrupper i Norge og for kongedømmet?
- Hvem var hanseatene og hvilken betydning fikk de for Norge økonomisk og kulturelt?
- Hvorfor kom Norge i union med Danmark? Og hva er Kalmarunionen? Når og hvordan gikk Sverige ut av unionen?
- Hvilke konsekvenser fikk unionen for Norge? Hvilken situasjon er Norge i ved slutten av senmiddelalderen?
- Hva er reformasjonen, og når ble den innført i Norge?

Utdrag

Hvem var hanseatene og hvilken betydning fikk de for Norge økonomisk og kulturelt?
Hanseatene var handelsmenn fra Tyskland som etablerte seg på Brygge i Bergen. Norge kunne selge varer gjennom hanseatenes store handelsnettverk. De sørget for import av varer Norge ikke var selvforsynt med, som øl, korn, mel og salt. Spesielt viktig for den norske handelen var eksporten av tørrfisk, som ble levert av fiskere fra Nord-Norge. Hanseatene sikret seg enerett på disse varene i Bergen.
Hanseatene tok med seg kultur fra landene de drev handel i og påvirket mest sannsynlig språket til nordmenn i området i en stor grad.

Hvorfor kom Norge i union med Danmark? Og hva er Kalmarunionen? Når og hvordan gikk Sverige ut av unionen?
Norge kom i union med Danmark gjennom en personalunion. Sønnen til kongen i Norge, som var konge i Danmark, tok over i Norge etter faren døde. Olav døde etter en kort stund og moren hans tok over, Dronning Margrete. Hun la etter hvert Sverige under sin kontroll, noe som var starten på Kalmarunionen. En slektning av Margrethe ble kronet til konge, Erik av Pommern. Norge og Sverige ble behandlet som underordnede av Danmark. Danske adelsmenn som støttet Margrethe fikk for eksempel len i Norge. Det norske riksrådet ble sjeldent innkalt eller rådspurt.
Det var stort opprør i Sverige mot unionen. Kristian 2. gikk til krig mot Sverige og inntok Stockholm i 1520. Han drepte ca 90 personer etter å ha lovet dem amnesti. Dette førte til enda større opprør i Sverige, ledet av Gustav Vasa. Hendelsen førte også... Kjøp tilgang for å lese mer

Øve-til-prøve i norsk middelalder | Spørsmål og svar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Øve-til-prøve i norsk middelalder | Spørsmål og svar, har også lastet ned