Økosystemet rundt Bergebydalen | Ekskursjonsrapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Biologi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 27
  • 2702
  • PDF

Økosystemet rundt Bergebydalen | Ekskursjonsrapport

Her finner du en rapport fra en ekskursjon til Bergebydalen, der formålet var å lære mer om økosystemer. Rapporten er et godt eksempel på en ekskursjonsrapport, og inneholder både teori, en utstyrsliste og fremgangsmåte. Dessuten legges resultatene fra undersøkelsene frem, samt en fordypning av artene som ble funnet i området.

Innhold

Introduksjon S. 3
Teori S. 3-4
Utstyrsliste S. 4
Fremgangsmåte S. 5
Resultater S. 6-12
Diskusjon og konklusjon S. 15-20
Fordypning av arter S 20-24
Kilder S. 25-26

Utdrag

Introduksjon:
Vi i Biologi 2 – Vadsø Videregående Skole dro den - !!!!!!!! - på ekskursjon i Bergebydalen opp i fjellet ved Nesseby, her skulle vi se nærmere på økosystem i området. Vi skulle ha objekt samling og fordype oss i forskjellige arter i området. Dette skulle fylle et av biologi 2's hovedmål, vi skulle lære og oppleve hva et økosystem var og se hvordan det var i selve økosystemet.
Vi var ute i et par timer og samlet planter og så etter dyr, ekskursjonen varte i noen timer der vi gikk opp fra en parkeringsplass ved veien nær området vi skulle undersøke. Vi kjørte til Nesseby med buss. Turen opp til selve området tok ca 20-30 minutter å gå, vi var oppe i selve undersøkelsesområdet i noe jeg vil tippe var nærmere 3 timer (usikker, tok ikke tiden). Så gikk vi ned til veien for så å kjøre tilbake til skolen for å se nærmere på artene vi hadde samlet og å gå over hva vi hadde gjort.

Teori:
Feltarbeid er arbeid hvor man samler inn datamateriale som man bruker til forsking eller til oppgave/rapportskriving (slik som vi har gjort).
Et økosystem er et avgrenset område i naturen hvor populasjoner og samfunn lever i likevekt med hverandre og de ytre miljøfaktorene. Samlingen av alle økosystemer kaller vi for biosfæren som er alt levende og deres miljø, selve jorda er en biosfære. Økosystemet er bygg opp av to faktorer som vi kaller for abiotiske og biotiske faktorer. Disse faktorene spiller en viktig rolle for hvilke arter som kan overleve og reprodusere seg innenfor dette område. En abiotisk faktor er styrt av de fysiske og kjemiske lovene og er avgjørende for om en art kan leve i et økosystem eller ikke. Noen eksempler på abiotiske faktorer kan være temperatur, nedbør, vind, sollys og jordsmonn.

Temperaturen er en av de viktigste faktorene, for eksempel når temperaturen er varm gir det energi for både planter og dyr. Når det gjelder nedbør er det helt avgjørende for om det er levelig der, og for dyr og planters utbredelse. Vind er også en veldig viktig faktor, den bestemmer nemlig om det skal bli sol, skyfritt og varme eller om det blir skyfullt, regn og kaldt. Sollys er også en viktig faktor, døgn lengden varierer ganske mye her i Norge og gjør at det kan være vanskelig å leve for enkelte planter, noe fordi plantenes fotosyntese bruker lyset som sin viktigste energikilde og uten lys kunne de ikke ha levd her på jorda.
Jordsmonnen er selve jorda og dens lag og er en viktig faktor for hvilke planter som kan vokse der, det fins fire forskjellige jordsmonner: Podsoljord, Brunjord, Torv og Frostjord

Målet med ekskursjonen var å lære gjennom å øke kompetansen om økosystemet, miljøfaktorene og særlig om plantene i området. Vi skulle i hovedsak lære hvordan planter overlever i tilværelsene. Turen gikk ut på å undersøke hvordan organismene er tilpasset økosystemet de lever i og se på forskjellige tilpasninger hos de ulike artene. Samtidig med å gjøre oss til kjenne med plantene og deres overlevelsesstrategi skulle det sammensatte bildet undersøkes også ved å se på artenes nisje, formerings og overlevelsesevne.

Utstyrsliste
- Plastposer
- Petriskåler
- Dramsglass med etanol
- Plastikkbeholder med lokk
- Stor spade
- Liten spade
- Jordbor
- Kikkert
- Slaghov
- Saks
- Lupe
- Termometer
- Kamera/mobil
- Skrivebok og blyant/penn... Kjøp tilgang for å lese mer

Økosystemet rundt Bergebydalen | Ekskursjonsrapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.