Økonomistyring | Eksamen Vår 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomistyring
 • 5
 • 13
 • 2453
 • PDF

Eksamensoppgave: Økonomistyring | Eksamen Vår 2015

Her er en elevbesvarelse av eksamen i økonomistyring fra våren 2015. Oppgaven inneholder regnskap, føring av bilag, regnskapsanalyse, budsjettkontroll, priskalkulasjon og næringsliv og samfunn.

Innhold

Oppgave 1: Regnskap, føring av billag
Oppgave 2: Regnskapsanalyse
Oppgave 3: Budsjettkontroll
Oppgave 4: Priskalkulasjon
Oppgave 5: Næringsliv og samfunn

Utdrag

1. Lønnsomhet
Begrepet lønnsomhet betyr bedriftens evne til å tjene penger. For at bedriften skal være lønnsom, må kostnadene være mindre enn inntektene. Vi kan beregne lønnsomhet på flere måter, totalkapitalrentabilitet og egenkapitalrentabilitet.

Totalkapitalrentabiliteten beregner avkastning på den bundne kapitalen i bedriften. Formelen vi bruker for å beregne totalkapitalrentabilitet er

(Resultat før skatt + finanskostnader) * 100
Gjennomsnittlig totalkapital

I 2014 var totalkapitalens rentabilitet 11%, en nedgang fra året før da det var 22,1%. Det skal dekke risikofri innskuddsrente og litt mer for forretningsrisiko. Rentabiliteten for totalkapitalen bør dekke rundt 10%, noe den gjør i denne bedriften. Totalkapitalrentabiliteten er bra, men kunne vært bedre.

Egenkapitalrentabiliteten beregner avkastningen eierne får på kapitalen de har lagt inn i bedriften. Formelen vi bruker for å beregne totalkapitalrentabilitet er

Resultat før skatt * 100
Gjennomsnittlig egenkapital

Den bør være stor nok til å dekke risikofri rente og belønning for risiko, så den bør være rundt 10-12%. Bedriften har 27,5%, en nedgang fra 64,4%, totalrentabiliteten er svert bra. Egenkapitalrentabiliteten bør være større enn totalkapitalrentabiliteten, og det er den.

Resultatgrad forteller oss hvor stor del av salgsinntektene som blir til et overskudd. Vi definerer resultatgrad som

Resultat før skattekostnad + rentekostnad
Salgsinntekt

Resultatgraden i ØKOBAKERIET AS var 3,4% i 2014, og 7,7% i 2013.

Kapitalens omløpshastighet forteller oss forholdet mellom salgsinntekt og investert kapital. Den forteller hvor mange ganger vi ”får igjen” det vi har investert i bedriften i form av salgsinntekter.

2. Likviditet
Begrepet er definert som bedriftens evne til å betale gjeld og regninger etter hvert som de forfaller. Likviditet kan måles på to måter, likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 1 viser at bedriften bør ha mer enn dobbelt så mye i omløpsmidler som kortsiktig gjeld. Det beregnes som:

Omløpsmidler *100
Kortsiktig gjeld

Omløpsmidlene består av kundefordringer, bank og varer, og det er det som blir gjort om til penger innen kort tid. Kortsiktig gjeld er gjeld som skal betales innen et år. Likviditetsgrad 1 bør være minst 200%, men bedriften har 119,5%. Det er en nedgang fra året før som var 120,1%. Likviditetsgrad 1 hadde ikke sunket mye på dette året, men den ligger ca. 80% under 200%, og det lover ikke godt for bedriften... Kjøp tilgang for å lese mer

Økonomistyring | Eksamen Vår 2015

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 29.02.2016
  Skrevet av Student på 1. år
  viser ikke mye kontering og tviler på at konteringen på en eksamen er så liten. Ta med hele konteringen med IB og alt i tillegg til bedret balanseoppstilling.
 • 25.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra, men feil på lønn. Ferielønnen regnes ut av bruttolønnen, ikke nettolønnen.