Økonomi | Levestandard | Arbeidsmiljø | Spørsmål og svar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 726
 • PDF

Økonomi | Levestandard | Arbeidsmiljø | Spørsmål og svar

Her har du notater, spørsmål og svar fra kapittelet "Arbeids- og næringsliv" i læreboken "Radar". Notatene handler om samfunnsøkonomi, levestandard og livskvalitet, og arbeidsmiljø.

Innhold

- BNP
- Økonomi systemer
- Viktig mål i den norsk økonomiske politikken
- Finanspolitikk
- Pengepolitikk
- Næringer
- Levestandard – livskvalitet
- Landbrukets utfordringer
- Skal vi ha matproduksjon i Norge? Hvorfor skal vi ha matproduksjon i Norge?
- Hvorfor er det viktig å ha en jobb å gå til?
- Hva er et godt arbeidsmiljø?
-Hva er svart arbeid?
- Arbeidsledighet

Utdrag

Viktig mål i den norsk økonomiske politikken:
→ arbeid til alle
→ moderat prisstigning (lav inflasjon)
→ god konkurranse evne ovenfor utlandet
→ utjevne de økonomiske forskjellene i samfunnet vårt (rik – fattig)

...

Hvorfor er det viktig å ha en jobb å gå til?
• Arbeidet gir inntekt, kan dermed forsørge deg selv og familie
• Penger gir deg muligheter til å skaffe seg goder som; hus, bil, ferietur.
• Arbeidskollegaene er en viktig del av det sosiale nettverket.
• Gjennom det å arbeide, bidrar vi til fellesskapet.
• Arbeid gir ny innsikt og nye kunnskaper. Arbeid gir deg utviklingsmuligheter.
• Arbeidsplassen gir deg identitet... Kjøp tilgang for å lese mer

Økonomi | Levestandard | Arbeidsmiljø | Spørsmål og svar

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 17.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg1
  Lite innhold i forhold til boken.