Økonomi og ledelse: oppgaver om finansiering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 663
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Økonomi og ledelse: oppgaver om finansiering

Oppgaven gir svar på alle kontrollspørsmål fra kapittelet om finansiering i økonomi og ledelse(Kapittel 8).

Oppgavene hører til Fagbokforlagets lærebok "Økonomi og ledelse" for programfaget næringslivsøkonomi.

Innhold

Hva mener vi med kapitalbehov?
Nevn eksempler på poster som fører til et kapitalbehov.
Hva mener vi med kapitaldekning?
Nevn ulike former for kapitaldekning.
Hvordan regner vi ut kapitalbehovet i varelageret?
Hvordan regner vi ut kapitalbehovet i kundefordringer?
Hvordan regner vi ut kapitaldekningen gjennom leverandørgjeld?
Hvordan kan vi redusere kapitalbindingen i varelageret?
Hvordan kan vi redusere kapitalbindingen i kundefordringene?
Hvilke hovedposter finner vi i en balanse?
Hva forstår vi med
a) Anleggsmidler
b) Omløpsmidler
Hva er
a) Egenkapital
b) Langsiktig gjeld
c) Kortsiktig gjeld
Hvordan beregner vi egenkapitalprosenten?
Gjør greie for retningslinjer og regler vi arbeider etter når vi setter opp en finansieringsplan for nye prosjekter.
Hva er kostnadene ved å ha egenkapital?
Hva er effektiv rente?
Hvordan beregner vi kostnadene ved å ha lån?
Hva er kassekreditt?
Hvordan beregner vi kostnaden ved kassekreditt?
Hvordan beregner vi kostnaden ved leverandørgjeld?
Hva er et serielån?
Hva er et annuitetslån?

Økonomi og ledelse: oppgaver om finansiering

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 19.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  God hjelp i forberedelser, for å lære seg prosessene bedre
 • 17.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig fin og bra tekst