Økonomi og ledelse: Begreper

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomi og ledelse
 • 6
 • 5
 • 3383
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Økonomi og ledelse: Begreper

Oppgave om begreper i økonomi. Oppgaven gjennomgår i hovedsak børsrelaterte emner. Spørsmålene som besvares omhandler blant annet aksjer, toll og tollunioner, handelsbalanse, nasjonalgjeld, nasjonalformue, BNP, arbeidsledighet, HAYEK og KEYNES økonomiske modeller samt børshandel og matforsyning.

Lærers kommentar

Jeg hadde besvart alt meget utfyldende.

Innhold

a. Hva er aksjehandel? Hvordan er et aksjeselskap bygd opp og styrt?
b. Hva er børs? Hva er børsens funksjon i økonomien?
c. Hva gjør toll og tollunioner med markedsadgang, og hva vil en tilhenger av markedsliberalisme mene om dette?
d. Hva kan en positiv eller negativ handelsbalanse gjøre med nasjonalformuen?
e. Hva er nasjonalgjeld?
f. Hva er nasjonalformue?
g. Hva er bruttonasjonalprodukt?
h. Gjør rede for de forskjellige former for arbeidsledighet, klassisk, etterspørselsbestemt og strukturbestemt (friksjons-, sesong- og skjult ledighet).
i. Nevn noen av hovedtrekkene i de økonomiske modellene til Keynes og Hayek. Forklar forskjellen.
j. Hvordan kan sult oppstå i dagens verden pga forhold knyttet til børshandel med mat og lønnsom matproduksjon?

Utdrag

a. Hva er aksjehandel? Hvordan er et aksjeselskap bygd opp og styrt?

Aksjehandel er kjøp og salg av aksjer. Aksjer er eierandel i et aksjeselskap, og er verdipapirer som kan omsettes og gi rett til utbytte. Det er flere typer, som gir ulik stemmerett og utbytterett.Selskapets vedtekter kan fastsette begrensninger i aksjenes omsettelighet.

En aksje har et pålydende beløp, men markedsverdien varierer med tilbud og etterspørsel. Aksjer legges ut på børs, og aksjehandel skjer så bl.a. gjennom det autoriserte meglerapparatet (banker og meglerfirmaer) der man registrerer seg som kunde, får en depotkonto og en konto hos Verdipapirsentralen.

Nå skjer aksjehandel mest elektronisk via Internett. Aksjehandel er risikofylt for aksjer kan svinge sterkt i kurs... Kjøp tilgang for å lese mer

Økonomi og ledelse: Begreper

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 23.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Vi har ikke kommet så langt i boka enda men ser ganske bra ut det her ja.
 • 19.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Langt og godt dokument, hjelper deg å holde styr på alt
 • 19.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra, vil være nyttig til økonomieksamen!
 • 20.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig nyttig til eksamen i Ø&L!:)