Økobakeriet AS | Regnskapsanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 834
  • PDF

Økobakeriet AS | Regnskapsanalyse

Her har du en regnskapsanalyse i forbindelse med bedriften Økobakeriet AS. Oppgaven begynner med å legge frem en tabell over bedriftens nøkkeltall fra 2012 og 2013. Dernest analyseres bedriftens lønnsomhet ut ifra totalkapitalrentabiliteten, genkapitalrentabiliteten og resultatgrad. Videre ses det nærmere på bedriftens likviditet, og avsluttende dens finansiering og solariditet.

Innhold

1. Lønnsomhet
2. Likviditet
3. Finansiering og Solariditet
4. Konklusjon

Utdrag

Regnskapsanalyse av ØKOBAKERIET AS

1. Lønnsomhet
Lønnsomhet er et begrep som betyr bedriftens evne til å tjene penger. For at bedriften skal være lønnsom, må inntekten være høyere en kostnadene. Vi kan beregne lønnsomhet på to måter, totalkapitalrentabilitet og egenkapitalrentabilitet.

Totalkapitalrentabiliteten
Brukes til å beregner avkastningen på den bundne kapitalen i bedriften, og formelen ser slik ut...

...

2. Likviditet

Likviditet er bedriftens evne til å betale gjeld, og regninger, etter hvert som de forfaller. Man måler likviditet på to måter, likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2.

Likviditetsgrad 1
Sier at bedriften burde ha mer en dobbelt så mye i omløpsmidler, en som kortsiktig gjeld.

...

3. Finansiering og Solariditet

Arbeidskapitalen
Det balansen, og sier noe om hvor mye penger du har. Det er to måter og regne det ut på...

Desto høyere arbeidskapital du har, desto bedre er bedriftens likviditet. AKP burde være større en halvparten av varebeholdningen. ØKOBAKERIET sin arbeidskapital har økt fra 2012 til 2013, og er nå på 443 000 kr. Varebeholdningen er på 106 000, halvparten av dette er 53 000. Arbeidskapitalen ligger som sagt på 443 000, noe som er over 8 ganger bedre en varebeholdningen... Kjøp tilgang for å lese mer

Økobakeriet AS | Regnskapsanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.