Ø 5.1 Reaksjonsfart 1 - avhengighet av jodatkonsentrasjonen | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 5
  • 3
  • 768
  • PDF

Ø 5.1 Reaksjonsfart 1 - avhengighet av jodatkonsentrasjonen | Rapport

Dette er en kjemirapport fra forsøk 5.1 Reaksjonsfart 1 - avhengighet av [IO3-], fra læreboken Aqua Kjemi 1 av Lars Arne Juel, Bjørn Gunnar Steen og Nina Fimland.

I denne rapporten kan du lære mer om reaksjonshastighet, og hvilke forskjellige faktorer som kan påvirke denne. I tillegg til et utdypende teoriavsnitt kan du se hvordan forskjellige konsentrasjoner av kaliumjodat påvirker reaksjonshastigheten til stoffene i elevforsøket.

Elevens kommentar

Denne rapporten har en veldig bra struktur, og inneholder noen av de viktigste punktene i en god kjemirapport. En viktig mangel er dog hypotesen, som ikke finnes i denne rapporten.

Innhold

Formål
Risikovurdering
Teori og bakgrunn
Reaksjonslikninger for det som skjer mellom A og B
Eksperimentelt
Resultater
Diskusjon
Kilder

Utdrag

Risikovurdering
Reaksjonsblandingen inneholdt SO3 (svoveltrioksid), som er et etsende stoff og farlig i store mengder. Kaliumjodat kan forårsake brann ved kontakt med brennbare materialer eller reduksjonsmidler. Bruken av vernebriller og å vaske hendene godt etter forsøket er derfor viktig. I tillegg skal man som vanlig være varsom når vi håndterer kjemikalier i laben. Kjemikaliene er trygge nok til å bli helt ut i vasken så vi kunne da trygt og enkelt bare helle de ut etter å ha gjennomført forsøket.

Teori og bakgrunn
Reaksjonsfart er hvor mye av et stoff som reagerer på en viss tid, konsentrasjonsendring per sekund. Faktorer som kan påvirke reaksjonsfarten er konsentrasjonen til stoffene, temperaturen og ved en katalysator. Økt temperatur, større konsentrasjon og ved å tilsette en katalysator gir raskere reaksjonsfart. Ved høyere temperatur vil jo molekylene bevege seg mer og dermed kollidere oftere. Det blir flere... Kjøp tilgang for å lese mer

Ø 5.1 Reaksjonsfart 1 - avhengighet av jodatkonsentrasjonen | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.