Barnepiken | Analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 4
 • 1349
 • PDF

Romananalyse: Barnepiken | Analyse

Romananalyse på nynorsk hvor du kan få hjelp til analyse av Kathryn Stocketts roman "Barnepiken" (Niceville) fra 2009.

Ut fra romanen "Barnepiken" av Kathryn Stockett behandles temaet "identitet" og "identitetsutvikling" i denne romananalysen. Hovedpersonen i boken heter "Skeeter" og er fokuspunktet for analysen. Det ses på hvordan miljøet rundt denne jenta påvirker henne og holdningene hennes.

Oppgaven inneholder en besvarelse på problemstillingen:

"Hva skjer når eldre generasjoner deler livserfaringer med yngre generasjoner?".

Hovedmål eller sidemål

Sidemål

Lærers kommentar

Du har skrive ei god oppgåve med ei veldig god tolking av hovudpersonen. Du viser at du meistrar sjangeren godt, og du har ein god struktur i oppgåva di. Gjennom sekundærlitteraturen får du også underbygd tolkingane dine, noko som hever oppgåva di. Nynorsken og ufullstendig kildeliste trekker teksten ned.

Utdrag

Kathryn Stockett forfatta boka Barnepiken som kom ut på engelsk i 2009. Debuten hennar fikk anerkjenning frå mange hold, og det varte ikkje lenge før boka var oversett til norsk av Monica Carlsen. I denne teksten, ønskjer eg å drøfte utviklinga til ein av hovudpersonane, kalla “Skeeter”, og korleis identiteten hennar endrar seg.

Miljøet er ein av faktorane som avgjer identiteten til Skeeter. Handlinga i boka er satt til ei lita bygd kalla Jackson i USA på 60-tallet. På denne tida var rettane for svarte og kvite ulik. Skeeter, eller det opphavlege namnet “Eugiene Phelan”, representerer den kvite sida i eit segregert samfunn sidan familien er kvit. Ho blir sjølv om eksponert for den svarte sida gjennom barnepiken hennar, Constantine, og arbeidarane til faren. Ifølgje Hylland Eriksen(1997) blir identitet utvikla i relasjon med andre. Identiteten til Skeeter kan ein dermed tolke som delt akkurat slik miljøet rundt ho, der ho er både kvit og svart.

Relasjonane som blir skapt i miljøet til Skeeter gjer at ho får ei anna holdning enn folk flest. Constantine spelar ei viktig rolle i å skape eit godt sjølvbilete hos Skeeter. Hovudpersonen koplar derfor positive erfaringar til folk av motsett hudfarge som av samfunnet blir rekna som “mindreverdige”. Når Skeeter kjem heim frå college, er Constantine mystisk forsvunne... Kjøp tilgang for å lese mer

Barnepiken | Analyse

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 16.12.2015
  Veldig bra skrevet! flott innhold
 • 27.03.2016
  bra skrevet, hjalp meg