"Nynorsk er kulturarv og bruksspråk", Reidar Sandal | Analyseoppgave av kronikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Norsk
  • 5
  • 1
  • 246
  • PDF

"Nynorsk er kulturarv og bruksspråk", Reidar Sandal | Analyseoppgave av kronikk

I denne kortsvarsoppgaven kan du lese en analyse av kronikken til Reidar Sandal: "Nynorsk er kulturarv og bruksspråk". Analysen er skrevet på nynorsk, og beskriver hvilke retoriske virkemidler som blir brukt i teksten. Her blir det bl.a. fokusert på logos og etos, og du kan dermed lære mer om hvordan man kan analysere en kronikk.

Hovedmål eller sidemål

Sidemål

Lærers kommentar

Kortsvaret er tydeleg og ryddig og du viser at du har forstått innhaldet i kronikken og sett relevante retoriske grep. Du bruker konkrete døme, men kunne du fått med fleir om du hadde skrive dei enda meir kortfatta? (Det er mykje å ta av, som open/direkte argumentasjon, kjelder, organisasjonar, spørjeundersøkingar, eksempelbruk, patosvekkjarar i å skrive om demokrati og rettigheiter og direkte tale til lesarane, konkrete referansar i litteratur og politikk, osb.) Språket er godt, det er nokre feil i nynorsk (gule) og rettskriving (understreka).

Utdrag

Kronikken i Aftenposten ”Nynorsk er kulturarv og nyttespråk” frå 2013 er skrive av Reidar Sandal og tek for seg jamstillinga mellom nynorsk og bokmål. Ved å bruke retoriske verkemiddel får forfattaren fram hovudsynet til teksta som er at han ønsker at nasjonalspråka våre skal bli verande to gjensidig forståelege og samfunnsberande språk for folk i Noreg.

I kronikken ser ein korleis kombinasjonen av logos og etos blir brukt for å overtale... Kjøp tilgang for å lese mer

"Nynorsk er kulturarv og bruksspråk", Reidar Sandal | Analyseoppgave av kronikk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.