Nyere Historie: Mellomkrigstiden Tyskland og Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 6
  • 9
  • 3413
  • PDF

Sammendrag: Nyere Historie: Mellomkrigstiden Tyskland og Norge

Det er en vurderingsoppgave i faget "Nyere historie" VG3, som sammenligner utviklingen i Tyskland og Norge i mellomkrigstiden.

Den første delen tar for seg utviklingen i de to landene med tanke på økonomiske, sosiale, politiske og åndelige og kulturelle årsaker. Den andre delen sammenligner, drøfter og vurderer.

Lærers kommentar

"Meget grundig, solid og velskrevet oppgave."

Elevens kommentar

Jeg fikk trekk fordi den var i lengste laget, burde vist mer til kilder underveis, hadde ikke forfatter på de siste kildene, kunne hatt med mer angående demokrati...

Ellers svært velskrevet.

Utdrag

Vurderingsoppgave kapittel 14, 15 og 16:
Jeg skal sammenligne utviklingen i Norge og Tyskland i mellomkrigstida og på denne bakgrunnen vurdere årsakene til at nazismen slo igjennom i Tyskland og ikke i Norge. Jeg vil først skrive om nazismens hovedtanker. Deretter tar jeg for meg utviklingen i mellomkrigstida i disse landene, med tanke på økonomiske, sosiale, politiske, åndelige og kulturelle årsaker til utviklingen. Til slutt skal jeg sammenligne de to utviklingene og se på noen mulige årsaker til hvorfor nazismen slo så mye sterkere igjennom i Tyskland. Jeg vil prøve å komme med mine egne tanker om hvorfor resultatene ble så forskjellige i de to landene.

Ordet nazisme er sammensatt av nasjonalisme og sosialisme. Nasjonalsosialismen, nazismen, bygger på elementer fra datidens sosialisme koblet med en veldig sterk betoning av nasjonalisme, den germanske rasens overlegenhet. Nazismens ideologi bygger mye på Darwins prinsipp om at de best egnede eller trente overlever og de sterke skal herske over de svake. Adolf Hitler hadde en sterk påvirkning på utviklingen av nazismen og er mannen de fleste assosierer med nazisme.

Nazismen og Hitler mente at de mest høytstående og sterkeste, den germanske/ariske rasen 1, måtte bevares så rene som mulig. Man måtte unngå å blande ulike raser, og til og med å utrydde enkelte raser. Homofile, sinnssyke, mentalt tilbakestående og mennesker med arvelige sykdommer ble regnet som svake. I Hitlers øyne var jøder en rase som måtte utryddes, mens alle friske av arisk rase måtte få mange barn og bli tallrike. Nazismen har mistillit til den demokratiske styreformen, det skal heller være en fører/leder som skal ta alle endelige avgjørelser. Føreren trenger ikke å velges av folket, men skal utmerke seg med sine overlegne lederevner... Kjøp tilgang for å lese mer

Nyere Historie: Mellomkrigstiden Tyskland og Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.