Nyåpning av blomsterbutikk | Tentamen i Markedsføring og ledelse 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 2398
  • PDF

Nyåpning av blomsterbutikk | Tentamen i Markedsføring og ledelse 2

Her har du en besvarelse på tentamen i Markedsføring og ledelse 2. Besvarelsen dreier seg om nyåpningen av blomsterbutikken "Oles blomster og gaver", og svarer på 3 oppgaver. I oppgave 1 formuleres markedsmål for den nye butikken. Deretter vurderes mulige strategier med utgangspunkt i ekspansjonsmatrisen. I oppgaver 3 finner du en markedsstrategi rettet mot forbrukermarkedet. Her skulle man vurdere og anbefale bruken av konkurransemidlene produkt, pris, distribusjon og markedskommunikasjon.

Utdrag

Oppgave 1 – Formuler markedsmål for den «nye» butikken.
Det er alltid en hensikt bak en nyåpning av en butikk. Om det er for skape noe spennende i nærområdet eller for å få inn flere kunder. For å vite hva man skal jobbe seg mot, så må man ha mål. Mål kan defineres som en ønsket tilstand på et fremtidig tidspunkt. De danner grunnlag for beslutninger som blir tatt.

...

Oppgave 2 – Vurder mulige strategier med utgangspunkt i ekspansjonsmatrisen
Butikken er nå i «oppstartsfasen», og trenger dermed å utvikle en sterk vekstrategi for å sikre god vekst og utvikling allerede i begynnelsen. Vekst gjennom ekspansjon gjør at vi må ta i utgangspunktet ekspansjonsmatrisen. Ekspansjonsmatrisen beskriver forskjellige «veier» bedriften kan gå for å styrke sin posisjon i markedet. Disse strategiene er:
• Markedsinntrengning (samme produkt på samme marked)
• Markedsutvikling (samme produkt på nytt marked)
• Produktutvikling (nytt produkt på samme marked)
• Diversifikasjon (nytt produkt på nytt marked)

...

Oppgave 3 - Utarbeid en markedsstrategi rettet mot forbrukermarkedet der du vurderer og anbefale bruken av konkurransemidlene produkt, pris, distribusjon og markedskommunikasjon.
Markedsstrategi er tiltak for å nå markedsmålene sine. Det er knyttet til valg av målgruppe og bruk av konkurransemidlene produkt, pris, distribusjon og markedskommunikasjon.
Når det kommer til valg av markedsstrategi, har Oles blomster og gaver størst fokus på eksisterende strategi, men ønsker også å se mulighetene for markedsutvikling og produktutvikling... Kjøp tilgang for å lese mer

Nyåpning av blomsterbutikk | Tentamen i Markedsføring og ledelse 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.