Vil ny teknologi fremme demokratiet? | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Vil ny teknologi fremme demokratiet? | Artikkel

En artikkel tar for meg om den nye teknologien fremmer demokratiet. Artikkelen kommer inn på det digitale skillet, hvordan teknologien kan gjøre oss usosiale og innelukkede, nye medier, frihet og meningsytring. Både positive og negative synspunkter av temaet blir belyst.

Lærers kommentar

Bra introduksjon. Bra du trekker inn dette med digitale skiller. Veldig mye bra her. Savner egentlig bare at du hadde tatt med litt om dette med de teoretiske begrunnelsene for ytringsfriheten, denne er jo meget tett knyttet til demokratiytviklingen. Du snakker jo en del om ytringsmuligheter, og at disse har blitt flere med moderne teknologi.

Utdrag

Teknologien har hatt en gigantisk framvekst de siste årene, noe som i dag har ført til at vi sitter med en rekke muligheter i forhold til hva man hadde tidligere. Mange mener det faktum at vi har fått en mye større tilgjengelighet av informasjon har gjort hverdagen mye enklere for oss, og at det i sammenligning med denne store fordelen, ligger få ulemper som kan punktere denne framveksten som noe negativt. Allikevel er det meninger som sier at teknologien på flere måter også kan ha en negativ effekt på befolkningen og demokratiet... Kjøp tilgang for å lese mer

Vil ny teknologi fremme demokratiet? | Artikkel

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 10.04.2014
    hjalp masse til eksamen