Eksamensbesvarelse 2012 | Langsvar oppg. 3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Norsk
  • 5
  • 3
  • 1045
  • PDF

Artikkel: Eksamensbesvarelse 2012 | Langsvar oppg. 3

En artikkel med drøftende elementer, der tematikken rundt nasjonalfølelse og grunnlovsjubileet tas opp. Er det nødvendig med en "ny" nasjonalfølelse, eller holder det med den vi har i dag?

Elevens kommentar

Gode eksempler, og god refleksjon. Kunne tatt mer utgangspunkt i de gitte tekstene.

Utdrag

Den 17. mai 2014 er det to hundre år siden den norske grunnloven ble nedskrevet på Eidsvoll. Dette er en av norgeshistoriens viktigste begivenheter, og skal feires i storslått stil. Dette er folk enige om, men det er uenighet om hvordan denne feiringen skal foregå, og hva man egentlig skal feire.

I replikken “Ny nasjonalfølelse?” fra Aftenposten 19. juli 2010, går Tore Larsen til angrep på forskeren Knut Kjeldstadlis uttalelser om feiringen av 200-årsjubileet for Grunnloven. Kjeldstali mener feiringen kan bli for selvforherligende, og støtter opp under myndighetenes forslag der det er avsatt 40 millioner til å forske frem nye verdier og temaer for feiringen.

Larsen mener dette er lite relevant, og at det er unødvendig å finne en “ny” nasjonalfølelse. Hans synspunkt er at nasjonalfølelsen finnes fra før, og den ligger i de klassiske norske verdiene, så vel som i vår historie fra nasjonalromantikken og 1800-tallet. Det var i denne perioden vår nasjonalfølelse ble skapt. Han refererer til tilsvarende feiringer i andre land, som Finland, der finnene feiret de som kjempet og falt for landets uavhengighet under borgerkrigen i 1918. Ifølge Larsen ligger nasjonalfølelsen i det å være stolte av det våre forfedre har oppnådd og utrettet, og at dette, sammen med selve grunnloven, er det vi skal feire i 2014... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamensbesvarelse 2012 | Langsvar oppg. 3

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.