Ny agenda - Repetisjonsspørsmål del 5

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 2756
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Ny agenda - Repetisjonsspørsmål del 5

Alle repetisjonsspørsmålene fra del 5 - internasjonale forhold i boken "Ny Agenda" samfunnsfag for VG1 elever. Veldig nyttig til prøver!
Oppgaver markert med rødt skrift er spesielt viktig å kunne til evt. prøver.

Innhold

Side. 235
1. Hvilke forskjeller er det på forholdene i verdenssamfunnet og innenfor en stat?
2. Hva er folkeretten?
3. Hva er forskjellen på mellomstatlige og ikke-statlige organisasjoner?
4. Hva mener vi med et multinasjonalt selskap?
5. Forklar begrepet makt.
6. Hva er grunnlaget for makt i det internasjonale samfunnet?
7. Hva mener vi med økonomiske maktmidler?
8. Hvilken maktposisjon har USA i verden i dag?
9. Hvorfor har multinasjonale selskaper stor makt?
10. Hvordan kan en ikke-statlige organisasjon som Greenpeace bruke makt mot Norge?
Side. 239
1. Vis eksempler på globalisering.
2. Hvilke organisasjoner arbeider for å liberalisere internasjonal handel?
3. Hva mener vi politisk globalisering? Gi eksempler
4. Hvordan kan internett styrke demokratiet?
5. Hvordan kan globalisering føre til at arbeidsplasser forsvinner fra landet vårt, og at vi får tilført nye arbeidsplasser?
247
1. Hvilke stater er medlem av EU?
2. Hva er de viktigste samarbeidsområdene innenfor EU?
3. Hvordan er EU bygd opp?
4. Hva vil det si at samarbeidet i EU er overnasjonalt?
5. Hvilken tilknytning har Norge til EU?
6. Hva er oppgaven til verdens handelsorganisajson (WTO)?
7. Hvorfor er en del av avtalene innenfor WTO omdiskutert?
252
1. Hva mener vi med bærekraftig utvikling?
2. Hvordan bør vi forvalte naturressursene sett ut fra perspektivet bærekraftig utvikling?
3. Hva har blitt gjort for å bekjempe de to globale miljøprobleme nedbrytning av ozonlaget og sur nedbør?
4. Hva er årsaken til de globale miljøprobleme?
5. Hva kan være virkningene av global oppvarming?
272
1. På hvilke ulike måter kan ordet fred forstås?
2. Hvilke deler av verden har mange væpnede konflikter?
3. Hva kjennetegner dagens kriger?
4. Hva er de viktigste årsakene til krig?
277
1. Hva er terrorisme?
2. Vis noen eksempler på internasjonal terrorisme i de siste årene.
3. Hva kan være årsakene til terrorisme?
285
1. Hvordan kan en stat sikre seg mot trusler og usikkerhet?
2. Hvilke trusler og usikkerhetsmomenter står Norge ovenfor i dag?
3. Hvordan er sikkerhetsrådet satt sammen?
4. Hvordan skjer avstemminger i sikkerhetsrådet?
5. Hvilke virkemidler kan FN bruke i sikkerhetspolitikk?
6. Hva mener vi med humanitær intervensjon? Vis til eksempler.
7. Hva slags organisasjon er NATO?
8. Hvilke endringer har NATO gjennomgått etter den kalde krigen?
9. Hvilke konflikter har norske millitære styrker deltatt i de siste årene?
10. Nevn noen konflikter der Norge har hatt en viktig rolle som fredsmekler.
S. 290
1. Nevn noen viktige menneskerettigheter
2. Hva er forskjellen på en erklæring og en konvensjon?
3. Hvilke organer i FN arbeider med menneskerettigheter?
4. Hvordan kan FN og verdenssamfunnet reagere på grove brudd av menneskerettighetene i et land?
5. Hvordan har kampen mot terror i flere stater gått på bekostning av viktige menneskerettigheter?
6. Hva arbeider Amnesty International for? Hvilke virkemidler bruker denne organisasjonen?
293
1. Hva mener vi med urfolk? Vis eksempler.
2. Hvilke organer i FN arbeider for urfolks rettigheter?
3. Hvilke rettigheter for urfolk gjennom ILO-konvensjonen?
4. Hva har Norge gjort overfor samene for å etterlevere urfolk-konvensjonen?

Utdrag

Side. 235
1. Hvilke forskjeller er det på forholdene i verdenssamfunnet og innenfor en stat?

• Det internasjonale samfunnet mangler felles grunnverdier og regler som det store flertallet av stater kan slutte seg til. Det er store forskjeller på hvordan enkelte land ser på f.eks. straffemetoder eller kvinnens stilling i samfunnet.

• Mange stater har en lovgivende makt (f.eks Norge, Stortinget), men det internasjonale samfunnet mangler et lovgivende organ. FN er det nærmeste vi kommer, men organsisasjon har ikke samme myndighet som Stortinget har i Norge.

• En stat kan bli stilt for retten i den internasjonale domstolen i Haag, men kun hvis staten har forpliktet seg etter folkeretten og godkjent domstolens myndighet, men ingen stater kan tvinges til å rette seg etter vedtak i domstolen.

• Det finnes heller ikke noe verdens politi som har enerett til å bruke fysisk makt, og som kan gripe inn i internasjonale konflikter... Kjøp tilgang for å lese mer

Ny agenda - Repetisjonsspørsmål del 5

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 20.03.2014
  Enkle og korte svar. Fungerer fint da dette kun skal leveres inn som lekse.
 • 11.10.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Jeg trenge ny agenda del 2repetisjonsspørsmål.
 • 12.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  ksdjklsdjklsdjkljklsdjklsdjklsdjklsd
 • 28.04.2014
  Veldig gode svar og veldig fin å ha til prøve:)