Notater om Reaksjonsfart - Kjemi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 6
 • 3
 • 846
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Notater om Reaksjonsfart - Kjemi

Oppgave i Kjemi 1 med notater om reaksjonsfart og hva som skal til for å starte en kjemisk reaksjons aktiveringskompleks og aktiveringsenergi samt om katalysator og enzymer.

Lærers kommentar

Læreren min ga meg 6er da jeg framførte dette for han.

Elevens kommentar

Forenklet om det med reaksjonsfart.

Innhold

Reaksjonsfart Kollisjonsteorien: Aktiveringsenergi - <> i reaksjoner. Aktiveringsenergi: Temperatur: Konsentrasjon: Overflate: Katalysator: Platina: - som katalysator. Bly i bensin – en inhibitor. Enzymer – kroppens egen katalysator.

Utdrag

"Reaksjonsfart:

Temperaturen i et stoff svarer til den gjennomsnittlige bevegelsesenergien hos partiklene i stoffet(atomene, molekylene og ionene)
I faste stoffer ligger partiklene tettpakket på en systematisk måte. De er sterkt bundet til hverandre. Vibrerer om et fast punkt.
Kraftigere vibrasjoner vil si høyere temperatur.

I væske er partiklene mer uordnet, de beveger seg men samtidig er de bundet til hverandre. De kan beve seg forbi hverandre.
Kraftige partikkelbevegelser vil si høyere temperatur."... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om Reaksjonsfart - Kjemi

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 04.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra notater !!!!!!!!!!!!!!
 • 30.04.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanks