Notater om litterær utvikling i Norge fra 800-tallet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig Vg3
  • Norsk
  • Godkjent
  • 13
  • 4008
  • Word2007

Sammendrag: Notater om litterær utvikling i Norge fra 800-tallet

Stikkord, notater, besvarelser på repetisjonsspørsmål og andre oppgaver tilknyttet kapittel 8 i Signatur 3, som omhandler litterær utvikling i Norge i periodene fra middelalderen til romantikken.

Signatur 3, Det Norske Samlaget, 2002
Signatur 3 tekstsamling, Det Norske Samlaget, 2002.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Studienetts kommentar

Vil du vite mer om epokene i norsk litteraturhistorie? Vi har en bred oversikt her.

Innhold

Norrøn litteratur (800-1350)
Renessansen (1350-1600)
Barokken (1600-tallet)
1700-tallet: opplysningstida
Romantikken (1800-1850)
Wuthering Heights (1847) Emily Brontë analyse av filmatiseringen fra 2009

Utdrag

Kapittel 8: Litterære utviklingslinjer
Norrøn litteratur: 800-1350
Norge: vegen mot nord.
Vikingtid 793-1066
793: plyndret klosteret på Lindisfarne. Voldsmenn og handelsfolk: koloniserte store områder, grunnla byer.
1030: slaget på Stiklestad, Olav Haraldsson ble drept, som ville innføre kristendommen i Norge. Kirken kalte han Olav den hellige. I 1066 falt Harald Hardråde ved Stamford: vikingtida over.
Norrøne kulturområdet 860-1350
Utvandret til Island. Ættesamfunn. Kirken: ydmykhet, tilgivelse, ikke blodhevn.
Islendingesagaene
Muntlig form, skrevet ned på 1200-tallet. Ofringer for guder. Drømmer var forvarsel. Lange oversikter over slekta. Språket er knapt og konsist: måtte huske historien. Autoral og refererende synsvinkel. Står utenfor, skildrer ikke, ingen følelser eller tanker. Underdrivelse.
Friprosateorien: først på folkemunne, skrevet ned så ordrett som mulig.
Bokprosateorien: nedskrevet av forfattere som har fått stoffet muntlig levert, så utformet det selvstendig kunstnerisk.
Den eldre Edda
Gudedikt: Gudene skildret med menneskelige trekk. Voluspå: spåkvinne om sine syner. Ragnarok, ny og grønn jord som skal stige opp fra den gamle verden. Håvamål: Odins leveregler til menneskene. Trymskvida: Tor kle seg ut som en kvinne for å få tilbake hammeren sin, etter at en jotne stjal den.
Heltedikt: Muntlig overlevering, omdiktet til kjempehelter. Sigurd Fåvnesbane.
Skaldekvad
Dikterne: skalder, holdt til i hoffmiljøet rundt konger og høvdinger. Skaldene var datidens ...

---

Barokken (1600-tallet)
Trettiårskrigen. Protestanter vs katolikker. Inkvisisjonen: paven; domstol med tortur og drap, tvinge folk tilbake til den rette tro.
Flykte inn i en trygg gudstro. Særlig Italia og Frankrike.
Versailles og Petersplassen med Peterskirken: utsmykning og overdådighet.
Ludvig 14, eneveldet: «Staten, det er jeg.» - Guds fremste representant på jorda.
Petersplassen: Lorenzo Bernini. Buer, kurver, ornamenter.
Musikk: orgelet. Bach. Opera. Caravaggio: dramatiske motiver.
Livet på jorda er kortvarig. Bare evig fred og lykke hos Gud i himmelen. Lidenskap og sterke følelser, understreke den sterke troen. Kraft, dramatikk, utbroderinger, overdrivelser. Lys/skygge, liv/død, himmel/jord. Salmen.
Det tapte paradis
John Milton. Dikt. Kaos og forandring. Etter syndefall: frelse ved troen på Kristus.
I Danmark-Norge
Tapende siden i trettiårskrigen: økonomisk og politisk krise. Enevelde (kongen som... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om litterær utvikling i Norge fra 800-tallet

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 20.02.2014
    Hadde ikke klart meg uten!!!!!!!!