Notater om kulturelt mangfold og arbeidsliv

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammendrag: Notater om kulturelt mangfold og arbeidsliv

Denne oppgaven inneholder notater fra kapittel 11, 12, 13 og 14 i sosiologi og sosialantroplpogi, basert på boken Fokus - Menneske og samfunn av Thomas Hylland Eriksen.

Sammendraget tar for seg kapitlene om kulturelt mangfold, det arbeidende mennesket og arbeid og sosiale goder. Sammendraget er meget grundig og egner seg godt til repetering før prøver eller eksamen.

Innhold

Kulturelt mangfold
- Det flerkulturelle dilemmaet
- Gruppe og individ
- Innvandring
- Andre minoriteter
- Hvordan møte det flerkulturelle dilemmaet
- Sammendrag
Det arbeidende mennesket
- Hvorfor arbeider vi?
- Arbeidsmoral
- Sammendrag
Det nye arbeidslivet
- Informasjonssamfunnet
- Olje-Norge
- Hva jobber vi med i Norge?
- Utdanning i informasjonssamfunnet
- Arbeid og fritid
- Arbeider vi mer enn før?
- Tidsklemma
- Er arbeidslivet blitt tøffere?
Arbeid og sosiale goder
- Hva jobber du med?
- Yrke og prestisje
- Arbeid og trivsel

Utdrag

Kap11 Kulturelt mangfold
For at et samfunn skal fungere, må det være enighet om en minimum av felles normer. Hvis det ikke finnes slike normer, faller det meste sammen. Da blir ikke sanksjonene respektert, ettersom ulike mennesker påberoper seg ulike normer. Det betyr at oppførsel som for noen er helt uakseptabelt, blir oppfattet som helt grei av andre.

Det er ikke bare systemet av normer og sanksjoner som blir skadelidende hvis det ikke finnes et slikt normativt felleskap, men også andre deler av det sosiale liv. Hvis det ikke finnes felles språk i samfunnet, vil det oppstå problemer med å få både demokratiet og arbeidsmarkedet til å fungere.

Norge var lenge et nokså homogent, altså kulturelt ensartet, land. Det betyr ikke at det ikke var kulturforskjeller. Forskjellene mellom sørlendinger og trøndere, bønder og byfolk, arbeidere og borgere kunne være betydelige.

Likevel var Norge, med unntak av de etniske minoritetene, mer kulturelt homogent enn... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om kulturelt mangfold og arbeidsliv

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Notater om kulturelt mangfold og arbeidsliv, har også lastet ned