Notater etter kompetansemålene i sosiologi og sosialantropologi

Se flere anmeldelser 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 (39 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Sosiologi og sosialantropologi

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

24

Antall ord

11032

Filformat

Word2007

Sammendrag: Notater etter kompetansemålene i sosiologi og sosialantropologi

Sammendraget er basert på alle kompetansemålene i faget sosiologi og sosialantropologi og besvarer ut i fra boka "Menneske og samfunn" alle kompetansemålene i form av notater og forklaringer. Sammendraget ble brukt som notater til privatisteksamen.

Elevens kommentar
Gir gode svar på alle kompetansemålene og er veldig god hjelp til eksamen eller til prøver.

Innhold
Sentrale begreper knyttet til sosialisering
Sosialt system
Skolen som sosialt system
Sosialisering i primær- og sekundærgrupper
Massemedienes rolle i sosialiseringen
Kommunikasjon mellom mennesker
Årsaker til sosialt avvik
Betydninger av begrepet kultur
Familie- og slektskapsordninger
Produksjon i ulike kulturer og tidspoker
Arbeidets funksjon i samfunnet
Utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet
Internasjonal arbeidsdeling
Fordeling av goder
Politiske ideologiers behandling av makt- og fordelingsspørsmål
Fordelingen av goder i Norge
Lagdeling og klasser
Sosial mobilitet
Tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi
Hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap
Samfunnsfaglige undersøkelser
Sosial adferd

Utdrag
Definere sentrale begreper knyttet til sosialisering:
- Forventinger: Å ha en tanke om hvordan noen andre bør reagere eller oppføre seg i en bestemt sammenheng. - Forventingene man har til andre og som andre har om deg varierer fra situasjon til situasjon og forventingene endrer seg med tiden og fra en kultur til en annen.
- Gjensidige forventninger: Når mennesker samhandler har de gjensidige forventninger til hverandre. De sender budskap til hverandre om hvordan de forventer at den andre bør gjøre.
- Aktørene: De som deltar i en sosial situasjon.
- Selvoppfyllende profeti: Dersom forventningene eller forestillingene om hva som kommer til å bli resultatet av en handling har stor effekt på hva som blir utfallet. ... [Les mer nå]