Notater etter kompetansemålene i sosiologi og sosialantropologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 24
 • 11032
 • Word2007

Sammendrag: Notater etter kompetansemålene i sosiologi og sosialantropologi

Sammendraget er basert på alle kompetansemålene i faget sosiologi og sosialantropologi og besvarer ut i fra boka "Menneske og samfunn" alle kompetansemålene i form av notater og forklaringer. Sammendraget ble brukt som notater til privatisteksamen.

Elevens kommentar

Gir gode svar på alle kompetansemålene og er veldig god hjelp til eksamen eller til prøver.

Innhold

Sentrale begreper knyttet til sosialisering
Sosialt system
Skolen som sosialt system
Sosialisering i primær- og sekundærgrupper
Massemedienes rolle i sosialiseringen
Kommunikasjon mellom mennesker
Årsaker til sosialt avvik
Betydninger av begrepet kultur
Familie- og slektskapsordninger
Produksjon i ulike kulturer og tidspoker
Arbeidets funksjon i samfunnet
Utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet
Internasjonal arbeidsdeling
Fordeling av goder
Politiske ideologiers behandling av makt- og fordelingsspørsmål
Fordelingen av goder i Norge
Lagdeling og klasser
Sosial mobilitet
Tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi
Hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap
Samfunnsfaglige undersøkelser
Sosial adferd

Utdrag

Definere sentrale begreper knyttet til sosialisering:
- Forventinger: Å ha en tanke om hvordan noen andre bør reagere eller oppføre seg i en bestemt sammenheng. - Forventingene man har til andre og som andre har om deg varierer fra situasjon til situasjon og forventingene endrer seg med tiden og fra en kultur til en annen.
- Gjensidige forventninger: Når mennesker samhandler har de gjensidige forventninger til hverandre. De sender budskap til hverandre om hvordan de forventer at den andre bør gjøre.
- Aktørene: De som deltar i en sosial situasjon.
- Selvoppfyllende profeti: Dersom forventningene eller forestillingene om hva som kommer til å bli resultatet av en handling har stor effekt på hva som blir utfallet... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater etter kompetansemålene i sosiologi og sosialantropologi

[44]
Brukernes anmeldelser
 • 20.11.2017
  Synes ikke det var så bra dessverre.. Den inneholder ikke teoriene, og de mest sentrale teoretikerne man absolutt må kunne til muntlig eksamen er ikke med. Skulle lese på dette ved siden av mine egne notater, men dette inneholder ikke noe nyttig for min del dessverre. Synes det blir feil å si det svarer på kompetansemålene, når det mangler mye av det mest vesentlige.
 • 17.05.2016
  veldig god å ha som repitisjon, god bredde, passe dybde. anbefaler de som skal bruke denne til å lære dere perspektivene(konflikt og harmoni spesielt) ettersom de kan knytte masse av stoffet sammen og det viser at du har kompetanse til å argumentere og drøfte. Dette er jo ikke noe manus, men gjør jobben den er ment til å gjøre.
 • 13.02.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt ok
 • 12.09.2019
  Skrevet av Elev på Vg2
  hjelper veldig til privatist!