Notater til kapittel 9 og kapittel 10 i Terra Nova

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • Ingen karakter gitt
  • 16
  • 5062
  • PDF

Sammendrag: Notater til kapittel 9 og kapittel 10 i Terra Nova

Sammendrag av kapittel 9 og kapittel 10 i Terra Nova i geografi. De to kapitlene tar for seg Næringsstruktur og sysselsetting, bosetting og befolkning.

Notatene egner seg godt til repetisjon før eksamen i geografi.

Innhold

Næringsstruktur og sysselsetting, bosetting
- Hva er næringsstruktur?
- Næringsoversikt
- Mot servicesamfunnet
- Fra jordbrukssamfunn til industrisamfunn
- Servicesamfunnet
- Privat og offentlig tjenesteyting - Hva er forskjellen?
- Lokalisering av tjenester- en regel?
- Selvbetjeningssamfunnet
- Bosettingsmønsteret endrer seg
- Sentralisering
- Jentene flytter, guttene blir
- Offentlig sektor, kommunens oppgaver
- Desentralisering
- Ny sentraliseringsbølge
- Skal vi bevare bosettingsmønsteret?
- Følgene av sentralisering
- Politiske virkemidler

Befolkning
- Den lange befolkningshistorien
- Befolkningslære
- Det demografiske regnestykket
- Variasjon i fødselsrate, dødsrate og migrasjonsrate
- Fruktbarhet
- Når får kvinnene barn?
- Hvor mange barn får hver kvinne?
- Reproduksjonsnivå
- Lav fruktbarhet i Nord
- Variasjon i fruktbarhet i Sør
- Dødelighet
- Demografiske og samfunnsmessige forklaringer
- Jenter lever lengst
- Barnedødelighet
- Dødeligheten synker
Befolkningsutvikling- en modell
- Den demografiske overgangen
- Landene er på ulike stadier i den demografiske overgangen

Utdrag

Sysselsetting og næringsstruktur I forhold til folketallet er det bare Australia og Canada som ha så store naturrikdommer som Norge. Mye av norsk økonomi er sterkt knyttet til utnyttelse av naturressurser. Tilgangen på jord, skog, fisk, mineraler, vannkraft, olje og gass har vært avgjørende for velstandsutviklingen. Bare litt over en tredel var sysselsatt i disse næringene i 1970, og andelen var sunket til under enn en femdel i 2007. I dag lever rundt 80% av den norske befolkningen av andre ting enn å hente ut og bearbeide naturressurser, Vi sier at næringsstrukturen har forandret seg... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til kapittel 9 og kapittel 10 i Terra Nova

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.