Notater til Individ, kultur og samfunn | Kapittel 5

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 1620
  • PDF

Notater til Individ, kultur og samfunn | Kapittel 5

Forberedelsesark til kapittel 5 i boka "Individ, kultur og samfunn" til faget Sosiologi og sosialantropologi. Oppgaven gjør rede for hva jobb er, hvorfor vi jobber, hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø, hva som kjennetegner ulike økonomityper (blandingsøkonomi, planøkonomi og markedsøkonomi) og hva som er forksjellen mellom rike og fattige land.

Innhold

1. Hva er arbeid? Sysselsatte, arbeidsstyrke, arbeidsledige, hovednæringer, primærnæringer, sekundærnæringer, tertiærnæringer, endringer, næringsstrukturen
2. Hvorfor arbeider vi? Kjønnsdelt arbeidsmarked, inntekt og formue, hva kjennetegner vår måte å produsere på?
3. Hva er et godt arbeidsmiljø? Scientific management, human relations, dagens arbeidsliv.
4. Blandingsøkonomi, markedsøkonomi, planøkonomi, hvordan bestemmes lønn? tariffavtale, andre økonomiske systemer, kjønn og arbeidsdeling, Internasjonal arbeidsdeling.
5. Rike og fattige land, MUL-land, NIC-land, HDI indeks, HPI indeks, hvorfor fattigdom.

Utdrag

1. Hva er arbeid? Sysselsatte, arbeidsstyrke, arbeidsledige, hovednæringer, primærnæringer, sekundærnæringer, tertiærnæringer, endringer, næringsstrukturen
• Arbeid definerer vi som regel som en aktivitet eller deltakelse i yrkeslivet som gir en inntekt. Hva som betraktes som arbeid endres over tid og er forskjellig på tvers av de forskjellige kulturene.
• En person som er sysselsatt er en person som har arbeid, og sysselsettingen i ett land er ett mål på hvor mange av personene i landet som har arbeid. I Norge er 7 av 10 kvinner sysselsatt, og 8 av 10 menn.

• Arbeidsstyrke er summen av antall sysselsatte og antall arbeidsledige som er i stand til å jobbe. De som er utenfor arbeidsstyrken er enten trygdet eller pensjonister. Om du er sykemeldt teller du fremdeles inn under arbeidsstyrken i landet... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til Individ, kultur og samfunn | Kapittel 5

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.