Notater om Familierett - Rettslære 1 | Juss 1 | Kapittel 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 12
 • 4305
 • PDF

Notater om Familierett - Rettslære 1 | Juss 1 | Kapittel 2

Notater skrevet før en prøve fra boka Rettslære 1, kapittel 2, altså familierett.

Her er tatt ut de mest grunnleggende fakta man må kunne innen for familierett.

Utdrag

Kap. 2 Familierett

Aktuelle regler:
Ekteskapsloven av 4.juli 1991
Barneloven av 8.april 1981
Vergemålsloven av 22.april 1927
Husstandsfellesskapsloven av 4.juli 1991
Sameieloven av 18.juni 1991

Forlovelse er et gjensidig løfte – eller en avtale – om et framtidig ekteskap. I norsk rett er det et prinsipp at avtaler skal holdes, men ingen kan tvinges til å holde forlovelse. Etter barneloven §39a er en avtale som foreldrene eller andre gjør om ekteskap på vegne ikke bindende. En forlovelse har altså vanligvis ingen rettslige virkninger, men to personer som gir hverandre dyre gave med sikte på et framtidig ekteskap kan kreve å få gavene igjen dersom det ikke blir noe av ekteskapet.

Vi snakker gjerne om to typer ekteskapsvilkår:
Materielle vilkår for å inngå ekteskap: knytter seg til personer som vil gifte seg. Det kan for eksempel dreie seg om krav til alder, slektskap og lignende.
Formelle vilkårene for å inngå ekteskap: gjelder hvordan ekteskapet skal inngås for å være gyldig... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om Familierett - Rettslære 1 | Juss 1 | Kapittel 2

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 05.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra, oppsummerer godt familierett og hvilke lover som brukes
 • 28.04.2014
  meget gode notater, superfornøyd!!!
 • 08.10.2014
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!