Notater om Buddhismen og Livet som Munker og Nonner

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Religion og etikk
 • Godkjent
 • 5
 • 1946
 • PDF

Notater om Buddhismen og Livet som Munker og Nonner

Notatark og notater om Buddhismen og livet som munker og nonner i Buddhismen.

Innhold

Buddhismen:
- Det firedelte fellesskapet
- Livet som munker og nonner
- De ti løftene
- Forholdet mellom lekfolk og munker og nonner.
- Buddhas lære
- Sannheten om utilfredsheten
- Sannheten om utilfredshetens opphav
- Sannheten om utilfredshetens opphør
- Sannheten om den åttedelte veien
- Virkelighetsforståelse
- Gjenfødelse og karma
- Hva er et menneske?
- Buddhas liv, fødsel, de fire tegn og oppbruddet fra hjemmet
- Oppvåkningen

Utdrag

"Buddhismen:
Fellesskapet kalles sangha.
Du kan slutte deg til buddhismen og bli en del av fellesskapet ved å «ta de tre tilfluktene»;
– Jeg tar min tilflukt i Buddha
– Jeg tar min tilflukt til læren (dharma)
– Jeg tar min tilflukt til fellesskapet (sangha)
De tre tilfluktene kalles også de tre juveler og er viktige i Buddhismen. Ved disse så anerkjenner man den sentrale posisjonen som Buddha, læren og fellesskapet har i Buddhismen.

Livet som munker og nonner:
Først blir en ordinert til novise, en slags «prøvemunk». Dette skjer ved at en må avlegge de tre tilfluktene og de ti løftene.

Når tiden er inne ordineres en videre til munk eller nonne. Noviseordinasjon gjentas og en blir tildelt en drakt og en almissebolle, og en får opplest reglene en må forholde seg til å straffen som venter om han bryter disse reglene."... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om Buddhismen og Livet som Munker og Nonner

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 14.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hadde ikke bruk for alt som stod i stilen, men den hadde veldig god og konkret informasjon av de punktene som var nødvendige for meg.