Notater: Bi 2 kapittel 5 | biologi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 12
 • 3147
 • PDF

Notater: Bi 2 kapittel 5 | biologi 2

Her har du en oppgaven som inneholder notater til kapittel 5 i boken Bi 2, omhandlende Genetikk. Notatene er skrevet i punktform og som hele setninger. Videre er de inndelt i underemner som gjennomgås i læreboken. Oppgaven tar blant annet for seg begreper som dominante og recessive genvarianter, dihybrid arv og samvirkende gener.

Utdrag

• Et nedarvingsmønster hvor heterozygote avkom ikke har samme fenotype som noen av de homozygote foreldrene, kalles ufullstendig dominans...
• Når vi studerer dominansforholdet mellom to genvarianter, tar vi kun utgangspunkt i hvordan genvariantene uttrykkes ...
• Forutsetning er at genparene ligger på to forskjellige kromosompar og er uavhengige av ...
• De fleste diploide organismer har ett par kjønnskromosomer...
• Krysningsskjemaet viser mulige genkombinasjoner når bananfluer med forskjellige øyefarge krysses. Øyefarge styres av ...
• Selv om de to genparene påvirker samme egenskap, her pelsfarge, vil de nedarves uavhengig a hverandre siden de sitter på hvert sitt ...
• Dominant homozygote gule mus aborteres før fødselen, fordi genvarianten i dobbel dose gjør musefosteret ute av stand til å produsere livsviktige ...
• Miljøet er også en sterk bidragsyter til hvordan fenotypen faktisk er. I tilfellet med hudfarge vil sola påvirke pigmentproduksjonen. Derfor sier vi at ...
• Det røde krysset symboliserer at dette ikke er den fulle ...
• Stoffskiftesykdom som hemmer utviklingen av nervesystemet og gir ...
• Letale dominante gener vil kun arves videre dersom genet fører til død ved relativ voksen alder. På den måten kan sykdomsgenet allerede ha blitt overført til ...
• Her er det en forstyrrelse i mengden DNA, slik at cellene i kroppen avviker fra den normale DNA-mengden. Slike individer har utviklet seg fra en zygote som enten ...
• Hjerte- og karsykdommer 2 gener hvor mutasjon viser seg å øke risikoen for enten å få unormale mengder av kolesterol eller lipider i blodet. Miljøet betyr ... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater: Bi 2 kapittel 5 | biologi 2

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 25.09.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Oversiktlig og presis